Referat FUM 2017:2

Här finns referatet från fullmäktiges aprilsammanträde! Snart är det dags för nästa FUM, nämligen 9:e maj!

Meddelanden:

UTN:s styrelse och ledningsgrupp:

Ordförande, vice ordförande, informationsansvarig och klubbmästare berättade om sitt löpande arbete och vad de gjort sedan senaste fullmäktige.

Studiebevakare:
Byggbeslut för Ångström etapp 4 har inte tagits än. Planen är fortfarande att första spadtag ska bli till hösten.
Snart är det dags att inviga makerspace och det digitala labbet som kommer ligga i det som tidigare var Ångströms biblioteks tysta studierum.
För nuvarande så kan inte studenter deltidssjukskriva sig, detta är något som studiebevakarna har jobbat mot att ändra. Studiebevakarna informerade om att de fått vetskap om att regeringen börjat utreda denna fråga och hoppas detta ska leda till att det blir möjligt för studenter att deltidssjukskriva sig.
Uppsala Universitet kommer  byta system till Ladok från Uppdok, Det kommer generera en ny studentportal.

Valberedningens ordförande:

Detta FUM innehåller flera val så fullmäktige har haft fullt upp med att bereda dessa val. Valberedningen har intervjuat, skickat ut CASE-frågor och gjort personlighetstest för de sökande.

Konsistorieledamot:

Kravprofil för ny rektor spikad och skickad på remiss internt på universitet.

Technas Presidium:
Techna har bytt tryckeri vilket kommer leda till lägre utgifter. Sista numret för nuvarande ansvarig utgivare.

Propositioner

Proposition för ny uppdragsbeskrivning/befattningsbeskrivning ansvarig utgivare techna.
Ny befattning och uppdragsbeskrivning för ansvarig utgivare för techna antogs efter några mindre ändringar.

Proposition om medlemsavgift:

Avgiften för medlemskap i UTN beslutades till att fortsätta vara 0 kr.

Proposition om reglemente för fonderingar:

Det fanns flera olika reglementen för de olika fonderna som UTN har. Denna proposition tog bort de gamla reglementena och skapade ett gemensamt för all fonder. Propositionen godkändes efter några mindre ändringar.

Val:

Detta fullmäktige så var det många poster som skulle tillsättas.  De som sökte fick presentera sig inför fullmäktige och argumentera varför just de var de bäst lämpade för posten. För de sökt i förväg till mötet så hade valberedningen intervjuat dem och kunde ge ytterligare beslutsunderlag för fullmäktige.
De som tillsattes till de olika posterna blev:

Styrelsen:

Ordförande: Sanne Rönning, NVB
Vice ordförande: Emanuel Eriksson, Q
Styrelseledamot: Adrian Wennström, NVM
Styrelseledamot: Matilda Trodin, IT
Styrelseledamot: Adam Alenius, F

Andra ämbetsmannaposter:

Chefredaktör Techna: Marika Ljungberg, NVF
Biträdande chefredaktör Techna: Maja Markiewicz, X
Ansvarig utgivare Techna: Jonas Euler, ES
Ledamot i konsistoriet: Rozbe Bozorgi, W

Ändrat åsiktsprogram:
Åsiktsprogrammet är ett dokument som ska representera UTNs åsikter I mängd olika frågor.  Därför så blev det självklart en livlig diskussion om flera olika punkter. Fram för allt så var det formuleringar kring hur kåren ställer sig till kvotering som drog ut på tiden. Efter votering så beslutade fullmäktige att kvotering inte ska beröras i åsiktsprogrammet.

Diskussion om BASåret:

För tillfället så har Uppsala Universitet för många studenter som de utbildar på TEKNAT jämfört med hur mycket pengar de får för dem. Ett resultat av detta är att program riskerar att förlora utbildningsplatser eller att de tas bort helt, BASåret i synnerhet ligger i riskzonen för detta.
Fullmäktige diskuterade möjliga vägar att gå i denna komplicerade situation för att ge studiebevakarna åsikter som de kunde föra vidare till universitetet.