Feedback på möblering, Ångström

Inom en nära framtid kommer öppna ytor inom Ångström att utrustas med nya möbler. För att se vilket behov som finns på möbleringen testas nu gamla möbler.

Vill vill gärna ha feedback kring vad du tycker om de olika möbleringarna vi testar, och tar gärna emot förslag på andra typer utav möbleringar, funktionen av utrymmet eller andra utvecklingsmöjligheter. Vi kommer att variera möbleringarna varje månad tills slutet på året.

Kom in ihåg att det inte är möblerna som utvärderas (ja, de är gamla), utan funktionen och hur utrymmet används.

För mer information om projektet kan du kontakta Intendenten för Polacksbacken och Ångström eller Studiebevakare med studiesocialt ansvar på Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Kontaktinformation finns längst ner på sidan.

Lämna feedback via formuläret som du hittar här (klicka här).