Sammanfattning styrelsemöte 2017-05-03

Den 3/5 hade styrelsen återigen möte.

Styrelsen hade återigen ett möte, som denna gång dominerades av strategiska diskussioner. Styrelsen delade ut medaljer till välförtjänta engagerade, och fastslog en uppdragsbeskrivning och befattningsbeskrivning för kårhusgruppens projektledare samt det nya ämbetet historiograf. Styrelsen diskuterade även Ergo och Campus 1477, och beslutade att inte söka efter en plats i Campus 1477:s styrelse. Styrelsen tog också det formella beslutet att förlänga Utb-N:s mandatperiod, enligt överenskommelse mellan styrelsen och befattningsinnehavaren.