Sammanfattning av Styrelse electi:s första konstituerande styrelsemöte 29-05-17

Den 29:e maj(inte vilket datum som helst) höll Styrelsen electi sitt första konstituerande styrelsemöte. Under mötet beslutade styrelsen electi över några fundamentala byggstenar för nästa verksamhetsår, till exempel vilka i styrelsen electi som ska agera firmatecknare och kontotecknare samt vilka som ska ha attesträtt under verksamhetsåret 2017/2018. Utöver det diskuterade styrelsen electi mindre formella ting som till exempel sekreterare under sammanträden och planerade inför nästa möte då styrelsen electi ska dela upp olika uppdrag som till exempel styrelsekontakter för kommitéer, arbetsgrupper och sektioner sig emellan.

Utöver det tog styrelsen electi också sin första selfie tillsammans, dock skulle bilden vara ännu mer komplett om de två vakantsatta platserna i styrelsen skulle fyllas. Är du sugen på att söka har du ända fram till fullmäktigesammanträdet i september på dig att fundera, vi rekommenderar dig att göra det! Ju fler kloka huvuden vi är desto bättre blir vi och desto mer effektivt kan vi arbeta för att göra UTN bättre än någonsin!

/Styrelsen electi