Styrelsen sista möte, 8/6

Styrelsen hade i torsdags 8/6 sitt sista möte för verksamhetsåret.

Styrelsen hade sitt sista möte i torsdags 8/6. Sanne, nästa års ordförande var med under mötet.

Under mötet diskuterades upplägget på Verksamhetsberättelsen som styrelsen skriver om sitt verksamhetsår, det kommer troligtvis bli lite ändringar från tidigare år. Två stycken riktlinjer för kåren har antogs eller reviderades. Den nya riktlinjen berör livsmedelshantering och har tagits fram av kårens caféförståndare. Den reviderade riktlinjen rör externa kontakter och beslutades på förslag från kårens samarbetskontakt.

Styrelsen fastställde också de sista av verksamhetsårens val, och kan glädjande nog meddela att de enda posterna under styrelsen som är vakanta är två studentrepresentanter.

I slutet av diskuterade styrelsen året som gått och gjorde en mindre utvärdering av styrelsens arbete.

Kramar från oss och tack för detta verksamhetsår!