Styrelsemöte electi 17-06-13

Det kommande läsårets styrelse har haft sitt andra styrelsemöte. Vi har bland annat diskuterat hur styrelsen ska arbeta och har delat upp sektioner, ledningsgruppsmedlemmar, komittéer och arbetsgrupper oss emellan så att de har fasta kontaktpersoner. Utöver det har vi diskuterat den så kallade valförteckningen och delat ut arbetsuppgifter inför sommaren.

Trevlig sommar!