Sammanfattning av styrelsemötet 23/8

I onsdags gick det andra styrelsemötet för detta läsår av stapeln, mitt under fullt pågående mottagningar. Det är kul att se så mycket nya ansikten på campus, och det är fantastiskt att så många av reccarna valt att gå med i kåren!

Under själva mötet diskuterades främst tre stycken verksamhetsplaner och budgetar tillhörande forsränningskommittén, polhackskommittén och studiebevakare med utbildningsansvar för naturvetenskapliga utbildningar samt internationellt ansvar. I övrigt sades även att en eller flera styrelseledamöter ska vara tillgängliga för handlingsläsningen inför nästa fullmäktige då detta system ansågs ha fungerat bra tidigare. I höst ska även en så kallad medaljmiddag hållas där de som har varit engagerade i kåren den senaste terminen ska tilldelas sina välförtjänta medaljer. Styrelsen diskuterade vilket datum denna bör läggas för att det ska vara optimalt för så många som möjligt.

Nästa möte ska hållas den sjätte september och då ska bland annat den taktiska verksamhetsplanen diskuteras, mycket spännande!

Allt gott,
Styrelsen