Sammanfattning av styrelsesammanträden 20/9 & 11/10

Om styrelsemötet 2017-10-11

UTN:s styrelse sammanträdde på onsdagen för att diskutera angelägna ärenden. Den här gången rörde det sig bland annat om ett besök från Basmottagningen, propositioner till kommande FUM och projektet att förvärva möbler till övervåningen. Därutöver hölls ett styrelsemöte med Per Wahlunds stiftelse där vi bland annat beslutade att (för första gången i stiftelsens historia) dela ut medel.

Om styrelsemötet 2017-09-20

På styrelsens möte den 20:e förbereddes utlysningen av TD-mottagningens presidium. Dessutom diskuterades den kommande renoveringen av Uthgårds toaletter, verksamhetsplaner och andra aktuella frågor.