Referat FUM2017:5

Nu finns referatet från FUM 2017:5 på hemsidan!

Rederatet finner du i dokumentarkivet under fullmäktige>>referat>>2017

 

Ses på nästa fum!