Sammanfattning av styrelsesammanträde 15-11-17

Onsdagens sammanträde bjöd på terminens längsta föredragningslista och även första mötet för kårens nya styrelseledamot Erik Bowall, välkommen! 

Kårens Samarbetskontakt Erik Englund var på besök och pratade om lite potentiella framtida samarbeten. Det diskuterades många verksamhetsplaner och budgetar från Kårledningen, Teknolog- och datavetarmottagningen och Polhacks och det beslutades bland annat att om kravprofiler för presidialer för Basmottagningen, Rebusrallyt och Matteproppen. 

På mötet diskuterades också en del frågor rörande nästkommande fullmäktigesammanträde och det beslutades vilka propositoner, motionssvar och andra underlag som ska förberedas inför sammanträdet. Det skedde också bland annat en diskussion kring den av föregående styrelse framtagna rapport om svårrekryterade poster till kåren och om det nya upplägget på styrelsens UTN-utbildningar som hålls med engagerade.

Mötet avslutades runt klockan 23, fullständigt protokoll kommer upp på dokumentarkivet när det sammanställts och justerats.