Uppgradering av passersystem

Universitetet kommer under början av januari att uppgradera sina passersystem vilket kan innebära störningar i in- och utpassering kvällstid under början av januari, meddelar säkerhetsavdelningen.

Ett komplext tekniskt system som UU:s passersystem behöver löpande uppgraderas. Nu måste vi uppgradera både C-noder - S-noder - Kortläsare till nya versioner av programvaran. Det här är ett arbete som tar lång tid och för att verksamheten ska störas så lite som möjligt kommer dessa uppgraderingar att göras under kvällar och nätter under följande dagar:

  • Tisdag 2/1 mellan kl. 19.00-02.00
  • Onsdag 3/1 mellan kl. 19.00-02.00
  • Torsdag 4/1 mellan kl. 19.00-02.00

Under tiden uppgraderingen körs kommer kortläsare och tryckknapp att vara ur funktion. Displayen på kortläsaren blinkar ”offline” och det piper i några minuter. Vänta vid dörren eller välj en annan väg om möjligt. Securitas kommer att informeras och säkerhetsavdelningens personal kommer att ha kontakt med dem.