Motivering för utdelning av UTN:s förtjänstmedalj i guld 2018

Det finns få personer som de senaste åren har haft så stor betydelse för utbildningarnas, lokalernas och studentinflytandets utveckling.

Vare sig det handlar om att det enskilda programmet ska vara tillräckligt väl genomfört, om
att stimulera den pedagogiska utvecklingen, komma med radikala nya förslag,
bevaka implementeringen av det nya kvalitetsgranskningssystemet, främja en
klok och konstruktiv internationalisering, att ta intryck av utvecklingen i
omvärlden eller att lyssna på studenternas synpunkter så är det svårt att
föreställa sig en bättre kandidat.

För sitt brinnande engagemang i stort såväl som i smått, och särskilt för
insatserna som ordförande i naturvetenskapliga utbildningsnämnden nominerar
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse härmed Susanne Mirbt till
mottagare av UTN:s förtjänstmedalj i guld.