Visste du att...

Kategori: 
Ej definierad

...UTN sitter med och beslutar om alla nya program som ska bildas på TekNat?

Det bestäms nämligen på TekNat-fakultetens fakultetsnämnd! Man kan säga att det är som fakultetens högst beslutande organ, eller som fullmäktige. På fakultetsnämnden, eller FN som vi kallar det, sitter representanter från fakultetens alla delar samt också från näringslivet. Och så sitter det inte mindre FYRA studentrepresentanter. Jag och studiesocialt ansvarig sitter som ordinarie, ordförande sitter som gruppsuppleant och sen väljs det varje år in en studentrepresentant från fakulteten genom utlysning. Detta läsår sitter Emma Wiesner på denna plats, men om du är intresserad så kommer den utlysas igen i maj, var redo då!

Andra saker som bestäms på FN är bland annat fakultetens Mål och strategier, hur vi ska arbeta med Ångström etapp IV och så kollar vi också så att alla faktiskt gör vad de ska!

Nästa FN ska vi få hänga med till Lysekil, väldigt spännande. Vi kommer också ha själva beslutande mötet på en buss vilket kommer helt klart bli en ny upplevelse! Ett blogginlägg kommer komma om speciellt det!