Visste du att...

Kategori: 
Ej definierad

… UTN sitter med och klubbar igenom alla kursplaner för alla kurser som går på TekNat-fakulteten?

Detta sker i TUN (tekniska utbildningsnämnden) och NUN (naturvetenskapliga utbildningsnämnden). I de båda utbildningsnämnderna sitter två av UTN:s studiebevakare, 4-6 studentrepresentanter, runt 10 ämnesrepresentanter från universitetet och några externrepresentanter från ex Thermo Fisher Scientific, Sandvik Tooling och Katedralskolan. Totalt är vi runt 20 personer i varje nämnd.

I utbildningsnämnderna beslutar vi om kurs-, studie- och utbildningsplaner för hela TekNat-fakulteten. Det kan handla om allt från hur en kurs ska examineras eller vilka moment som ska ge högskolepoäng till i vilken ordning ett program ska läsa kurserna. Den kunskap som vi studenter har, för att vi just är studenter, uppskattas alltid. ”Vad tycker egentligen studenterna?” är en fråga vi ofta får höra, om vi varit tysta lite för länge och det är otroligt roligt att veta att våra åsikter värderas och gör skillnad. Man märker hur viktiga studenterna är för universitetet!

Har du förslag på hur vi ska kunna förbättra dina kurser här på TekNat-fakulteten eller vill du veta mer om de olika råd och organ som vi studenter sitter med i, tveka inte höra av dig till mig arb [at] utn.se eller någon annan av oss studiebevakare bevakare [at] utn.se