Gästinlägg: Konsistorieinternat på Gotland

Kategori: 
Ej definierad

Fredrik Härlin, UTN:s konsistorierepresentant har ordet:

Jag har nu varit på internat med Uppsala universitets styrelse. Internatet ägde rum under två dagar på Uppsala universitet – Campus Gotland. De två dagarna innehöll allt från svordomar och maltfabriker till känsloladdade diskussioner och vackra vyer.

06:40 onsdag morgon bar det av mot universitetshuset för att ta bussen till Arlanda, vidare mot Visby flygplats och sedan en tur ut till Ingmar Bergmans sommarhus på fårö. Vi fick en exklusiv rundtur av hans gamla hustomte som visade oss alla rum i huset från meditationsrummet i öst, via badrum med svordomar inristade i golvet, till biblioteket i väst där endast var Sagan om ringen-trilogin som stod i oordning.

Under eftermiddagen så diskuterades strategier, dels inför kommande forsknings-och utbildningspropp från regeringen men fokus hamnade också på Campus Gotland. Kortfattat så vill vi öka verksamheten på Campus Gotland och främst genom att utveckla Liberal Arts konceptet och utbilda fler campus-studenter. Läs mer på Mål och strategier för Campus Gotland. Kvällen avslutades med middag hos landshövdingen med sång från kammarkören på Campus Gotland och senare även strategiska diskussioner in på småtimmarna.

På torsdagen ägde själva sammanträdet rum. Viktiga frågor på mötet var bland annat förslaget till Program för hållbar utveckling för Uppsala universitet. Programmet kritiserades högljutt av konsistoriets ledamöter för att man ansåg skrivelserna för styrande och för definierande när det gäller det breda konceptet hållbar utveckling. Man ansåg att hållbar utveckling är viktigt men att definiera konceptet i ett program är fel och en farlig väg att gå. Mot slutet av mötet diskuterade vi den skrivelse som kommit in angående Carola Lemnes lämplighet som ordförande. Eftersom det inte är konsistoriets uppgift att utse dess ledamöter blev svaret på skrivelsen relativt kort och koncist.

Efter mötet bar det återigen iväg till flygplatsen för att fånga ett försenat flygplan hem till fastlandet. Innan flyget hann vi studentrepresentanter på plats dock föreviga ett ögonblick med Gotländsk natur i bakgrunden, sol i ögonen och vind i håren.