Gasque

Kategori: 
Svenska

Ibland kan man tänka att han den där Adrian, han är lite väl tråkig han. Inte nog med att han sitter där och granskar kursplaner hela dagarna och pratar kvalitetsgranskningssystem. Ibland går han på fullmäktige och det händer att han skriver ett och annat tråkigt blogginlägg (inte okej). I lördags så tänkte jag i min nyvunna klarsynthet (vi återkommer till det senare) att det fick vara nog med tråk-Adrian. Det var dags för gasque.

Som tur är hade våra vänner i IK (internationella konventet) planerat att det skulle vara en internationell gasque just i lördags! Undertecknad var förstås inbjuden i egenskap av internationellt ansvarig på UTN (en av mina många skepnader), och kanske lite för att jag tycker mig vara cool nog att få vara med på deras möten trots att jag inte är internationell sekreterare på riktigt. Internationella konventet är förresten ett av många underkonvent till Kuratorskonventet, ett samarbetsorgan för nationerna. Bland annat samordnar de på ett ypperligt sätt nationernas mottagningsaktiviteter för internationella studenter, och arrangerar trevliga evenemang för att internationella studenter ska känna sig lite mer hemma här i Uppsala.

Jag inställde mig därför å det punktligaste på ÖG iklädd kavaj, snöstormshärdade finskor (det är en annan historia) och kanske framförallt mina sprillans nya glasögon. Efter en trevande fördrink med ungefär noll tidigare bekantskaper och lite ”Jaså, ni är från Belgien, trevligt, jag är från Uppsala.” hamnade jag till slut mellan Sol från Faramacevtiska studentkåren och Pooja, som är IK:s sekreterare och ansvarig för Buddy-programmet på Uppsala studentkår. Kvällen rullade förstås på som är brukligt på gasque, fast med lite ovanliga sånger, och det var riktigt trevligt. Mucho pepp på dig också Sol och tack så mycket IK, UTN vaggar förresten en hel del vi också Pooja.

Nu trodde jag att jag skulle ha en fin bild från gasquen i brevlådan när jag kom till jobbet, men det blev inte riktigt så, så ni bloggbesökare får nöja er med en bild från kontoret. Lägg särskilt märke till att UTB-N tillika Int numera faktiskt kan se vad det står i Powerpointpresentationerna på möten. Och ja, vi har alltid roliga mössor på oss på kontoret.

Nobody would blame you if you thought Adrian, reading syllabi all day, inventing quality assurance systems for the university, attending the General Assembly of the UTN and writing super boring blog entries, is quite square. Realizing I had to do something to rectify said condition, I had a sudden flash of inspiration. It dawned on me that a Gasque would be just what I needed.

Luckily, our friends in the Uppsala International Committee arranged their International Gasque this Saturday. Perfect! Being Head of International Affairs at the UTN (one of my many jobs), and perhaps because I like to pretend I am cool enough to attend their meetings despite not being and International Secretary, I had been invited. By the way, the Uppsala International Committee is one of the many subcommittees under Kuratorskonventet. They make sure the nations' receptions of international students run smoothly and arrange a host of fun activities in order to make international students feel more welcome here in Uppsala.

Wearing a suit, blizzard worn leather shoes (it's a long story), and most prominently, my brand new glasses, I entered ÖG at 17:00 for a predrink full of “Oh, so you are from Belgium, I come from Uppsala, nice to meet you.” and the general anxiety brought about by knowing hardly anyone. Eventually, I was seated next to Sol (Swedish for Sun) from Farmacevtiska studentkåren and Pooja, secretary of the International Committee and responsible for the International Buddy Programme. Thank you for making the evening so full of fun. “Mucho pepp” to you too Sol, thank you IK for inviting me, and by the way, we do rock quite a bit at the UTN as well Pooja.

Hoping to find a nice picture from the gasque in my inbox today, I didn't take any of my own. However, in order to satisfy the curiosity of our readership, I decided to take a picture in the office. Please note how yours' truly is now able to actually read the text in Power Point presentations. And yes, we always wear funny hats in the office.