Gästblogg av en konsistorieledamot

Kategori: 
Svenska

Namn: Martin Norlin

Sektion: F

Kontakt: martin.norlin [at] utn.se

 

Uppsala universitets konsistorium är universitetets högst beslutande organ och är ansvarig för all verksamhet vid universitetet. Det låter som ett ansvarsfullt och ganska luddigt uppdrag, vilket det ibland också är.

Jag har nu suttit i universitets styrelse, även kallat konsistoriet, i åtta månader. Om du någonsin har suttit i styrelsen för en mindre förening, kommer du känna igen dig. Det är möten med jämna mellanrum, det finns ett ordförande som ser till att mötena fungerar som de ska, det görs en verksamhetsplan varje år, årsredovisning i slutet av året och det finns revisorer som kontrollerar att allt går rätt till. Har du suttit i en lite större organisation kommer du också känna igen dig med diskussioner om styrdokument, problem i verksamheten och den ständiga frågan "Vart är vi på väg?".

I konsistoriet sitter det tre personer utsedda av studenterna, tre stycken utsedda av lärarna och 8 personer utsedda av regeringen. Vi studenter har ett mandat på bara ett år i styrelsen vilket gör att vi ofta inte är lika insatta i arbetet som de övriga ledamöterna i styrelsen som sitter under flera år. Däremot har vi studenter under det här året och tidigare år sett till att förbereda oss väl inför mötena, med att läsa handlingarna för att sedan ha ett möte tillsammans för diskussion. Efter det har det även funnits möjlighet för ett möte med universitets rektor och administration för att kunna få hjälp om det är några handlingar som vi inte riktigt föstår.

Det har varit otroligt lärorikt under mina åtta månader, mina erfarenhet av styrelsearbete och insyn i universitets struktur och organisation har varit väldigt användbart men det dyker fortfarande upp nya frågeställningar som är främmande för mig. Om du också vill få en utmaning och sätta dina kunskaper på spets tycker jag helt klart att du borde kontakta mig om du vill ha mer information om hur arbetet går till!

Vänligen,
Martin Norlin