Studentrepresentant

Kategori: 
Svenska

Många vet säkert att vi i Sverige har ett alldeles särskilt starkt studentinflytande. Studentinflytandet är så starkt att studenterna finns representerade vid i princip samtliga beslut vid universitetet. Vad betyder det lite mer konkret?

På grund av hur universitetet styrs så innebär det att våra campusområden är smockfyllda av stora och små mötesrum och i vart och ett av dem sitter minst en student med rösträtt. Mötena kan handla om varför det är bra med introduktionskurser, vilka kurser man läser inom ett visst program, vilka tavlor som ska hänga på väggarna, hur många stolar och bord det ska finnas, vem som får bli docent, vem som anställs eller sammanfattningsvis: varje liten detalj i din utbildningsmiljö har förmodligen tagits upp på minst ett möte med minst en studentrepresentant.

Det låter ju superbra, eller hur? Istället för att gissa vad en godtycklig student tycker om ett förslag, och istället för att gissa vilka effekter förslag får i föreläsningssalen så kan man fråga en student som sitter där i rummet.

Förutsättningen för att systemet ska fungera är att vi studenter engagerar oss i vår utbildning. Om alla vi som är stolta över Uppsala universitet och våra utbildningar också tog det som en hederssak att bidra genom att söka studentrepresentantuppdrag så skulle vi få många och bra representanter som kunde göra utbildningarna bättre. Tyvärr är det inte så det ser ut i verkligheten. Nu senast sökte vi representanter till ett stort antal organ på fakulteten och fick betydligt färre ansökningar än vad vi egentligen skulle behöva. I vissa fall, som i fallet med naturvetenskapliga utbildningsnämnden, fanns det inga sökande trots att man beslutar i frågor av avgörande betydelse för mer än 1200 av våra medlemmar. 

Som tur är så är det inte för sent! Alla tomma platser lyses ut på kårens hemsida allteftersom vakanser uppstår. Ta en tur till https://register.utn.se/index.php?page=involvement&subp=applyPositions och se om du hittar ett uppdrag som passar dig.