3 minuter från Uthgård

Kategori: 
Svenska

Vad händer egentligen 3 minuter från Uthgård en torsdag? Jag tänker mig att ganska mycket kan hända men jag tänkte specifikt på vad jag ägnade dagen åt igår, nämligen Rådet för lika villkors heldag. Vi befann oss på Eklundshof för att diksutera jämlikhet hela dagen vilket betydde att jag satt i ett mötesrum och kollade på Uthgård istället för att sitta på min plats på Uthgård. En något annorlunda, men väldigt trevlig, arbetsdag. 

Vi diskuterade bland annat förlaget till handlingsplan för lika villkor i smågrupper för att se till att det täckte upp diskrimineringslagens krav ordentlig, hade rådets sista möte för terminen och lyssnade på en genomgång av den jämställdhetsintegrering som alla lärosäten ska arbeta med de kommande åren. Under mötet lyfte vi studentrepresentanter till exempel vad vår arbetsgrupp (som vi kallar något i stil med:studenters och doktoranders arbetmiljö) haft för möten under terminen och lite om hur vi tycker att univeristetet ska arbeta vidare utifrån de problem som vi upptäckt, främst genom att se över information som saknas. 

När datorn låg kvarglömd på Uthgård blev det anteckningar med papper och penna,
tre minuters promenad till Uthgård kändes långt i regnet. 

Det har varit ett väldigt intensivt år med Råddet för lika villkor då både program och handlingsplan för lika villkor reviderats under åren vilket blivit många möten utöver de ordninarie mötena. Men det har också varit ett väldigt roligt (och framförallt givande!) att arbeta med alla engagaerade människor från hela universitetet under året. Heldagen avslutades med en middag tillsammans vilket var väldigt trevligt.

Bild på den trevliga miljön, dock är den från lunchen och inte middagen om man ska vara noga.