TMP, dynamite!

Kategori: 
Svenska

FUM, TMP, TVP, SVP, delegationsordning, kontrapropositionsvotering, befattningsbeskrivning. Fullmäktiges och talmanspresidiets arbete kan kännas svårtillgängligt, krångligt och fullt av svåra ord. Till din glädje kan jag berätta att det handlar lika mycket om att träffa kårens ämbetsmän, spexa och strategimöten över middagar som formalia och långa dokument. De svåra orden kommer du lära dig lika snabbt som du lär dig att fördela ordet, göra affischer, skriva protokoll eller hantera klickers beroende på vilken post du söker.

Som en del av talmanspresidiet får du lära dig mer om demokrati och kårens strategiska arbete. Du bättrar på din mötesvana och lär dig (förhoppningsvis) hur en redigerar LibreOffice-dokument på snabbast sätt. Du behöver inte vara torr eller ha formalia som ditt största intresse, men en ordentlig nypa organisatorisk förmåga och kunskap om demokrati eller kåren är bra att ha med sig.

Talmannens huvudsakliga uppgift är att leda talmanspresidiets arbete. Det är också hens arbete att skicka ut kallelse och handlingar till sammanträdena samt leda dem. Vice talman stöttar talmannen i dess arbete. De senaste två åren har vice talman dessutom varit ansvarig för marknadsföring, till exempel facebooksidan, affischer och det här blogginlägget.

Sekreteraren är ansvarig för att protokollföra fullmäktiges sammanträden och alla dokument som rör FUM:s arbete. Vice sekreterare är ansvarig för det tekniska under sammanträdena, som klickers och de dokument som visas på storskärm. De senaste två åren har denne dessutom ansvarat för det fantastiska mötesfikat.

Jag har haft två fantastiska år som vice talman. Det har varit fullt av härliga människor, långa och korta möten, bullbakande och dokumentredigering. Jag rekommenderar dig att söka talman, vice talman, sekreterare eller vice sekreterare för minst ett år av bra människor, nya kunskaper och fina minnen.

Peace out // Vice talman- Ylva