Lika villkorskonferens / Conference of equal rights

Kategori: 
Svenska

Det fantastiska med mitt jobb är att den ena dagen är inte den andra lik. Just igår och idag fick jag möjligheten att följa med på den nationella lika villkorskonferensen som i år går av stapeln i Lund, med temat Makt (otroligt spännande!). Jag sitter som suppleant i det universitetscentrala rådet för lika villkor och det är med just denna gruppering som jag är ute på äventyr med.

På konferensen både träffar man många intressanta människor och hör spännande föredrag. Några av de saker som vi har pratat om är den nya diskrimineringslagen (träder i kraft januari 2017), jämlikhetsintegreringen, Athena SWAN award, meritokrati m.fl. Jag har även passat på att träffa Linköping och Lunds studiesocialt ansvariga (Som ingår i Reftec samarbetet) och hängt mycket med Uppsalas Studentkårs jämlikhetsansvarig.

Nu ska vi fika och mingla, sen blir det ett föredrag om heteronormativitet i akademin – lärdomar från homosexuellas forskarkarriärer – spännande!

 ---

The great thing about my job is that one day is not like the other. Yesterday and today I had the opportunity to accompany the national equal right conference, which this year takes place in Lund, with the theme Power (very exciting!). I sit as an alternate member at the Council for equal rights and it is with this group that I am out on adventures with.

At the conference you both meet many interesting people, aswell as hearing several interesting lectures. Some of the things we've talked about is the new discrimination law (effective January 2017), gender mainstreaming, the Athena SWAN award, meritocratcy, etc. I have also taken the opportunity to meet the head of student welfare affairs of Linköping and Lund student unions (Included in the Reftec cooperation) and talking a lot withUppsala Student Union Equality responsible (Jämlikhetsansvarig).

Now we're snacking and mingling, then it will be a talk about heteronormativity in academia - lessons from homosexuals research careers - exciting!

Bild 1: Selfie med Sofie, Jämlikhetsansvarig på US och Paul, US styrelse.

Bild 2: Fredrik Bondestam pratar jämställdhetsintegrering

Bild 3: Man känner sig extra proffessionell med en namnskylt.

Bild 4: Lunds Universitetshus