Linkan!

Kategori: 
Svenska

För att fortsätta på min tidigare tes; ingen dag är den andre lik, så är denna dagen inget undantag! Idag har jag träffat STORK, en av undergrupperna i Reftec samarbetet (De sju största teknologkårerna i Sverige) och pratat lika villkor och krishantering i Linköping. Något vi har insett är att de flesta kårerna arbetar på olika sätt med både lika villkorsarbete och krishantering. Några kårer hade lika villkorsombud på sektionerna, liknande skyddsombud, som skulle spana och informera om rättigheter/skyldigheter inom jämställdhet och lika villkor. Spännande idé – kanske något för Uppsala?

Jag såg också något helt otroligt, en kaffekanna som var typ 40 liter stor! Liksom whhhaattt? Hallå Café Ludde, vi kanske ska beställa några sådana till Uthgård?

På kvällen igår gick vi ut och åt middag på en thai/asiatisk restaurang, och de hade hemmagjord tofu – mums! Här nere kommer lite bilder från min resa.

---

To continue on my previous argument; no two days are alike, so this day is no exception! Today I met STORK, one of the under groups of the Reftec cooperation (The seven largest technological student unions in Sweden) and talked equal terms and crisis management in Linköping. Something we have realized is that most unions are working in different ways with both equal work and crisis management. Some unions had representatives for equal rights of each section, like safety delegates, which are checking and informing about the rights / obligations of equality and equal terms. Interesting idea – maybe something for Uppsala?

I also saw something unbelievable, a coffeepot that was around 40 liters great! As whhhaattt? Hey Café Ludde, maybe we should order some of theese to Uthgård?

Yesterday, in the evening, we went out to dinner at a Thai/Asian restaurant, and they had homemade tofu - yum! Here are some photos of my trip.

 

Picture 1: Thai/asian dinner with STORK

Picture 2: Looking important at our meeting

Picture 3: Sooo big coffe pot - I've never seen such a big one before!