Ledningsgruppsbloggen

Uppdelning av ämbetet Samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm

Under läsåret 15/16 gjorde UTN:s Styrelse en utredning kring ämbetet Samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm. Problematiken kring ämbetet har varit att denna har haft flera roller som har varit svåra att balansera. Att sköta en projektgrupp som främst jobbar kvällstid samtidigt som den dagligaverksamheten har lett till ett ämbete som jobbar såväl dag som kväll. Utredningen ledde fram till att årets styrelse valt att dela upp posten på två ämbeten. En Samarbetskontakt som kommer vara heltidsarvoderad och en projektledare för Utnarm som, i samråd med styrelsen, kan bli arvoderad upp till 33% av en heltidstjänst under en 20 veckors period.

Om man planerar att söka projektledare för Utnarm så är det ett tips att tänka till lite extra vid ansökningen till vårterminens kurser. Så att du skulle kunna läsa 66% i 20 veckor om du vill det.

Valet att arvodera projektledaren för Utnarm baserar sig på rekommendationer från tidigare innehavare av ämbetet och andra insatta personer där projektledaren för Utnarm gör resor och ringer fler samtal till företag som andra projektledare på kåren inte gör. Projektledaren för Utnarm ingår tex i Reftec:s Arbetsmarknadsgrupp och besöker motsvarade karriärsmässor för inspiration till Utnarm (Reftec är ett samarbetsorgan för tekniska universitet i Sverige). 

Uppdelningen av ämbetena och arvoderingen kommer att utvärderas under arbetets gång för att förbättra villkoren för kommande år.
För mer info se ”Utredning kring Samarbetskontakten” samt ”Befattningsbeskrivning – projektledare Utnarm” som ligger i UTNs dokumentarkiv på hemsidan. 

TMP, dynamite!

Kategori: 

FUM, TMP, TVP, SVP, delegationsordning, kontrapropositionsvotering, befattningsbeskrivning. Fullmäktiges och talmanspresidiets arbete kan kännas svårtillgängligt, krångligt och fullt av svåra ord. Till din glädje kan jag berätta att det handlar lika mycket om att träffa kårens ämbetsmän, spexa och strategimöten över middagar som formalia och långa dokument. De svåra orden kommer du lära dig lika snabbt som du lär dig att fördela ordet, göra affischer, skriva protokoll eller hantera klickers beroende på vilken post du söker.

Som en del av talmanspresidiet får du lära dig mer om demokrati och kårens strategiska arbete. Du bättrar på din mötesvana och lär dig (förhoppningsvis) hur en redigerar LibreOffice-dokument på snabbast sätt. Du behöver inte vara torr eller ha formalia som ditt största intresse, men en ordentlig nypa organisatorisk förmåga och kunskap om demokrati eller kåren är bra att ha med sig.

Talmannens huvudsakliga uppgift är att leda talmanspresidiets arbete. Det är också hens arbete att skicka ut kallelse och handlingar till sammanträdena samt leda dem. Vice talman stöttar talmannen i dess arbete. De senaste två åren har vice talman dessutom varit ansvarig för marknadsföring, till exempel facebooksidan, affischer och det här blogginlägget.

Sekreteraren är ansvarig för att protokollföra fullmäktiges sammanträden och alla dokument som rör FUM:s arbete. Vice sekreterare är ansvarig för det tekniska under sammanträdena, som klickers och de dokument som visas på storskärm. De senaste två åren har denne dessutom ansvarat för det fantastiska mötesfikat.

Jag har haft två fantastiska år som vice talman. Det har varit fullt av härliga människor, långa och korta möten, bullbakande och dokumentredigering. Jag rekommenderar dig att söka talman, vice talman, sekreterare eller vice sekreterare för minst ett år av bra människor, nya kunskaper och fina minnen.

Peace out // Vice talman- Ylva

 

 

     

 

Vill du bli som jag?

Kategori: 

Hej Bloggen. De senaste månaderna har ni kunnat följa mig och mina upptåg som utbildningsansvarig för naturvetenskapliga utbildningar och internationellt ansvarig. På en kår, precis som i verkliga livet, måste alla förr eller senare säga tack och hej. Eftersom vi bara sitter ett år i taget så är det snart min tur att lämna kontoret. Jag vill förstås ha en efterträdare som jag kan lämna över till.

Vad är det då en såndär utbildningsansvarig gör egentligen? Om ni vill få en detaljerad bild så kan ni läsa mina FUM-rapporter. Fast det är ju lite tråkigt. Därför tänkte Emma från valberedningen att jag skulle dela med mig av alla bilder som jag har tagit under året och skriva lite här på bloggen. Fast… det… alltså… det blev inte så många bilder. Men det är lugnt ändå. Jag har ritat en bild med ett par olika saker som har hänt under året och ett par saker som kommer att hända innan jag går av i december. Med reservation för att det kanske inte riktigt gick till så som i bilderna kommer alltså ett axplock av mina aktiviteter här nedan:

Som ni ser är det en salig blandning, och då har jag bara tagit med en bråkdel av allt man får göra som heltidare på kåren. Jag har inte nämnt all den studiebevakning man gör, där ett ämneslärarråd bevaras för framtiden, frågan om betygskriterier lyfts, lärare anställs, plusning för naturvetare diskuteras, framtidens utbildningsutvärderingssystem skapas eller då just din kursplan blir lite bättre efter ett nämndmötes kommentarer. Jag har inte heller nämnt alla roliga människor man träffar, alla projekt man kan hitta på och driva och inte ens känslan av en semester som avslutas med något annat än en tentaperiod.

Med andra ord: Vill du tjäna lite mer än CSN? Vill du åka runt i Sverige och kanske utomlands? Vill du träffa roliga och intressanta människor varje dag? Vill du dra ditt strå till stacken och göra Uppsala universitets utbildningar, särskilt de naturvetenskapliga programmen, bättre? Då ska du söka studiebevakare med utbildningsansvar för naturvetenskapliga utbildningar och internationellt ansvarig.

 

Medlemsuppdatering

Kategori: 

Nu har ett av årets största händelser påbörjats. Den årliga medlemsuppdateringen!

Idag (3/10-2016) skickades ett mail ut till alla våra medlemar där var och en måste trycka på en länk för att behålla sitt medlemskap i kåren. Det är oerhört viktigt att alla gör detta för att vi ska fortsätta kunna vara kår för teknat fakulteten och fortsätta bedriva arbetet med att förbättra våra utbildningar och se till att vår studiemiljö är bra. För att inte tala om alla medlemsförmåner man får på våra sociala arrangemang.

Slutsatsen är enkel, uppdatera ert medlemskap!

Varför genomför vi då denna uppdatering?

Eftersom studenter tar examen varje år måste vi kontrollera vilka som faktiskt är studenter och detta görs med hjälp av den årliga uppdateringen. Antalet medlemmar avgör hur stort inflytande vi har på fakultet och universitetsnivå. Ju fler vi är desto större förändringar och förbättringar kan vi genomföra.

Har ni stött på några bekymmer vid uppdateringen kan man alltid maila till mig på info [at] utn.se (subject: Medlemsuppdatering) .

Happy uppdatering!

Sidor

Prenumerera på Ledningsgruppsbloggen