Informationsansvarig

Engagerade <3

Kategori: 

Hejsan!

En av dom absolut bästa sakerna med att jobba här på Uthgård är att man varje dag träffar på våra engagerade studenter. Det kan vara på ett möte om den grafiska profilen eller bara lite häng och skitsnack i sofforna utanför kontoret. Det gör verkligen min dag att se alla drivna personer som tillsammans jobbar för att vår kår ska vara så bra som den är! Ofta kommer det upp engagerade studenter till kontoret och frågar över något, t.ex. hur man bokar Bocken, var ladannyckeln finns eller hur man skriver ut på skrivaren. Även om det gör att man får ett litet avbrott i det man just håller på med tycker jag verkligen bara att det är roligt att hjälpa våra engagerade. 

Här om dagen kom det upp ett gäng och den här gången letade dom inte efter ladannyckeln. Det var TD-mottagningens ledningsgrupp som vandrade genom kontoret och fram till ett fönster. En efter en började dom hoppa ut genom fönstret och först blev jag oroligt att något hade gått snett och att de hade gett upp hoppet om att det skulle bli en mottagning i höst. Men som tur var finns ett litet tak utanför fönstret som dom hoppade ut från och där satte dom sig och började pose:a. Det var nämligen fotografering för Recceboken och dom ville såklart fotas på vårt fina kårhus :) 


Ett gäng sötisar

Jag vill avsluta det här blogginlägget med att tacka alla våra engagerade för att ni gör mitt jobb så himla mycket roligare och för att ni bidrar till att driva UTN framåt! TACK! :)

Kram!
/Info-Lovisa

 

Styrelsen och ledningsgruppen – vad är skillnaden?

Kategori: 

Hejhallå!
Idag tänkte jag reda ut en liten oklarhet. Något som jag själv var osäker på länge. Nämligen - vad är skillnaden mellan UTN:s styrelse och ledningsgrupp? Jag har märkt att dom här två grupperna lätt blandas ihop, och det förstår jag för det kan verka som att vi gör liknande saker. Men för att räta ut eventuella frågetecken så ligger det till såhär:

UTN:s styrelse är en grupp på sju TekNat-studenter. Styrelsen består av UTN:s ordförande, vice ordförande och fem ledarmöter. Ordförande och vice ordförande jobbar också heltid på UTN (de har alltså studieuppehåll) medan de fem ledarmöterna pluggar samtidigt som de sitter i styrelsen. Styrelsen arbetar med planering för kårens framtid och mycket med strategiskt arbete. De tillsätter och ger uppdrag till kårens ämbetsmän (ex.vis projektledare för våra arrangemang). Styrelsen jobbar på uppdrag av FUM och det är därför FUM som väljer styrelsen (nästa val sker på val-FUM 13-14 april, spännande!).

Ledningsgruppen består av tio TekNat-studenter som har tagit studieuppehåll för att på heltid arbeta på kåren. I dessa tio studenter ingår ordförande och vice ordförande (de är alltså en del av både styrelsen och ledningsgruppen). I övrigt innehåller ledningsgruppen fyra studiebevakare, en informationsansvarig, en klubbmästare, en caféföreståndare och en samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm. Alla i ledningsgruppen arbetar med den löpande verksamheten inom olika områden, såsom studiebevakning, näringslivskontakt, informationsspridning och kårhuset Uthgård. Det är ledningsgruppen som sitter på kontoret på Uthgård och jobbar, ni är alltid välkomna upp hit om ni vill fråga något eller bara prata!

Skillnaden mellan styrelsen och ledningsgruppen är alltså att styrelsen arbetar taktiskt och ledningsgruppen operativt. Man kan säga att styrelsen planerar och funderar på hur kåren ska drivas och att de sedan tillsätter ämbetsmän, bland annat ledningsgruppen, som gör arbetet i praktiken. Styrelsen ska dock alltid finnas där för att stötta och hjälpa ämbetsmännen. En annan stor skillnad är såklart att ledningsgruppen har studieuppehåll och jobbar heltid på kåren medans styrelsen pluggar heltid samtidigt som de sitter i styrelsen. 


UTN:s styrelse 14/15


UTN:s ledningsgrupp VT15

Hoppas att det känns som att ni har bättre koll på vad UTN:s styrelse och ledningsgrupp gör! :)

/Info-Lovisa

Åsikter, åsikter, åsikter

Kategori: 

Hej på er!

Den här veckan är det dags för ledningsgruppen att ge sig ut på campus igen och samla in åsikter i utbyte mot kaffe/te. Det vi undersöker denna gång är via vilka informationskanaler studenter får information från UTN och om de tycker att de får den information de behöver. Detta är alltså en fråga som ligger mig varmt om hjärtat så det ska bli jättespännande att se resultatet. Genom den här undersökningen får jag veta vilken/vilka informationskanaler som faktiskt når ut bäst till studenterna och vilka som därmed är värda att satsa på! Min gissning är att Facebook kommer bli den kanal som flest får information från UTN genom, men vi får se om en vecka vad resultatet blir. 


Kaffe för din åsikt-blanketter, 114 stycken åsikter fick vi in idag!

Annars den här veckan så ska jag jobba med lite smått och gott. Ikväll ska jag hälsa på Mediakå och prata informationsspridning på UTN, imorgon ska ha uppstartsmöte med nya Tryck i Utnarm, på onsdag ska skicka in en reviderad version av min verksamhetsplan, på torsdag ska jag jobba med UTN:s marknadföringsstrategi och på fredag ska jag fixa nytt tryckmaterial till Studieblocket. Det är roligt att mitt jobb är så varierande, det blir aldrig långtråkigt :)

Ha en jättebra vecka!
/Info-Lovisa

Gästinlägg: UTN:s representant i konsistoriet (universitetets styrelse!)

Kategori: 

konsistorium (latin consistoʹrium, egentligen ’samlingsplats för rådsförsamling’, av consiʹsto ’bli stående’, ’stanna’, här snarast: ’sammanträda’), kyrklig eller akademisk myndighet.1

Uppsala universitet grundades 1477 och utbildade då endast präster, så det är kanske inte så konstigt att namnet på universitetets styrelse har kopplingar till kyrkans värld. Den inledande tiden var universitetet inte speciellt stort, och under vissa tider nästintill obefintligt. Under stormaktstiden så växte sig Sverige allt starkare vilket gav till följd att även universitetet växte och runt 1620 börjar universitetets moderna historia. I det första bevarade konsistorieprotokollet, från 17 November 1624, står att läsa2:

“Anno 1624. then 17 Novemb.

Kom Andreas, Adolphs källareswän, till Consistorium och beklaghadhe en student Zachariam Andreæ thett han hadhe maant honom uth på torghet till att fechta huilket och om daghen ther effter emellan nije och tije skedde, så att bemälte Andreas bekom tu blodhsåår. För huilken öfwerdådigheet och mootwilligheet Zacharias bleff af Senatu Academico saakfelter till sex daler effter laghen för blodhsååren, och derutöfwer skulle han mista värian och sitta i proban uthi 14 daghar. …”

Jag kan garantera att dagen konsistoriemöten hanterar helt andra frågor, samtidigt som jag är osäker på om studenterna har ändrats speciellt mycket, även om blodssår och värjor kanske bytts mot kränkningar och vässade kommentarer eller kräkningar och spetsade drinkar.

Idag har Uppsala universitets konsistorie (universitetets styrelse) ansvaret för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa.3 Eftersom universitetet är en myndighet och våra uppgifter som universitet finns reglerade i högskolelagen så ansvarar vi i konsistoriet inför regeringen för att alla uppgifter fullgörs. I mångt och mycket handlar det om att ta beslut om universitetets verksamhet och budget, samt se till att det övergripande arbetet sker enligt utsatta mål och strategier.

Man skulle kunna likna konsistoriets uppgift litegrann med UTN:s fullmäktige: De beslut vi tar har ofta förberetts av universitetet i helhet, universitetets myndighetschef, rektor Eva Åkesson i det här fallet, och hennes stab i synnerhet. Dessa beslut involverar universitetets budgetunderlag till regeringen, verksamhetsplan och årsredovisning, beslut som rör internrevisionen, övergripande utbildningsstrategier, samt självklart att dela ut medaljer. Det vill säga nästan precis samma typer av beslut som tas i UTN:s fullmäktige.

Konsistoriet möts generellt sett tre gånger per termin och består av 15 ledamöter inklusive rektor. Ledamöterna består, förutom rektor, av tre lärar-representanter, tre studentrepresentanter (plus suppleanter) samt av åtta externa ledamöter utsedda av regeringen. De externa representanterna är allt ifrån vd för svenskt näringsliv (ordförande, Carola Lemne) till Sandviks förre vd och tidigare rektor vid högskolan i Kalmar. Tillsammans utgör vi en heterogen (läs i akademiska sammanhang) grupp som försöker styra universitetet till att uppfylla universitetets nyligen reviderade mål.

För mig som student innebär mötena med konsistoriet främst förberedelser. Att läsa igenom handlingarna till möten, diskutera handlingarna med övriga studentrepresentanter i konsistoriet samt försäkra mig om att handlingarna som ska beslutas om redan har förankrats genom sektionernas och UTN:s dagliga arbete. Allt som oftast har handlingarna redan stötts och blötts i insitutionsstyrelser, i fakultetsnämnden, i rektorns ledningsråd och andra beslutande och beredande organ inom hela universitetet. Eftersom jag vet att UTN gör ett bra arbete genom att tillse att studentrepresentanter sitter i alla dessa råd och organ, studenter som höjer ett varningens finger om något beslut skulle vara galet ur studentsynpunkt, så kan jag känna mig trygg i min roll som studentrepresentant i konsistoriet. Jag vet att det finns kompetenta och intresserade studenter på TekNat.

Just nu söker faktiskt UTN en sådan kompetent och intresserad student som representant till universitetets konsistorium. Sista ansökningsdag är 25:e mars (sök!) och tillsättningen sker under val-fum 13-14 april. Jag vet att alla studenter kan vara ledamöter universitetets konsistorium. Däremot tror jag att det kan vara nyttigt att ha följande egenskaper:

  • Ett stort intresse och engagemang för utbildningspolitiska frågor och universitetets roll i samhället
  • Sociala färdigheter för att kunna dels samarbeta med andra representanter och kårer men också våga yttra sina synpunkter inför ordförande, rektor och resten av församlingen.
  • Färdigheter i att fäktas med värja

Känner du dig träffad, vill du ha mycket makt, personligt ansvar och lite inflytande? Då är studentrepresentant i konsistoriet något för dig! Kontakta mig om du vill veta mer.

Fredrik Härlin, UTN:s studentrepresentant i Uppsala Universitets konsistorium

----------

1 Nationalencyklopedin, konsistorium, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsistorium, hämtad 2015-03-20
2 Akademiska konsistoriets protokoll. 1624-1636, Sallander, Hans, 1903-1983
3 Uppsala universitet, organisation, 1.1 Konsistorium http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AU1, hämtad 2015-03-20

Gästinlägg: En inblick i UTN:s styrelse

Kategori: 

Klockan är 17.15, och det är 50 meter kvar till Mellanrummet. Jag ökar takten och drar fram plånboken. Flashar kortet framför läsaren, knappar in koden och öppnar dörren. Klockan står fortfarande på 17.15.

En suck går genom rummet. Den uteblivna fikaskulden gör styrelsen besviken. Själv är jag nöjd över den perfekta timingen i min ankomst. Någon frågar om jag har med mig fika för mina tidigare synder, och när jag ger ett negativt svar låtsas styrelsen bli ännu mer besviken. Som tur är har någon annan tagit med sig fika, så vi står i alla fall inte fikalösa.

Ordförande öppnar mötet, och medan jag plockar upp anteckningsblock, pennor och datorer så avverkas mötesformalia och vi kommer in på meddelanderundan. Alla berättar vad de gjort sen sist; återkopplingsmöten, utbildningskvällar och ett och annat planeringsmöte. Någon har en stor labbrapport som ska in, en annan har en tuff redovisning på fredag och en tredje var sjuk i helgen.

Vi går in på mötets första punkt. En kommitté har skickat in en ny version av sin verksamhetsplan med massvis av roliga idéer. Vi diskuterar dem. Kan man använda dem i andra projekt? Skulle alla kommittéer kunna göra såhär? Hur påverkas hela UTN? Vad måste kommittéen tänka på för att kunna förverkliga sin vision? Hur ska vi lägga upp vår återkoppling så att de engagerade förstår oss?

Sedan är det matpaus. Jag värmer min thaikub i lunchrummet i källaren (om du undrar: den orangea kuben är godast) och går sedan tillbaka till mötesrummet. Styrelsen snackar lite löst om livet. Vad har hänt på Uthgård på senaste tiden? Hur går det i plugget? Vem tror vi kommer söka vilka poster?

Vi öppnar mötet igen och går över till nästa punkt; kravprofiler och intervjufrågor för det nya ämbetet vi utlyst. Vilka egenskaper söker vi? Hur tar vi reda på om de har de egenskaperna på intervjun? Vi finslipar formuleringar, tar bort onödiga intervjufrågor, läser valberedningens intervjuer och funderar.

Så fortgår mötet. Vi förbereder förslag till fullmäktige, diskuterar de nya projekten vi snart ska utlysa, och har allmänna diskussioner om kåren. Hur ska vi samarbeta med sektionerna? Vad ska vi fokusera på i vår verksamhet? Hur ska det nya kårhuset finansieras? Vad händer på de andra kårerna?

Tiden flyger förbi och efter ett par timmar har vi arbetat oss igenom nästan hela dagordningen. Fikat (och syret) är helt slut. Men den viktigaste punkten för mötet kvarstår: vi ska ta en selfie. Sammanfattningsskrivaren tar fram sin mobil, och vi trycker ihop oss framför mobilkameran och ler.

Klick. Klick. Klick. Skärpan är inte perfekt, men efter ett par bilder får mobilen in fokus och tar en bra bild. Vi konstaterar att styrelsen borde köpa in en selfiepinne. Stämningen är glad men trött: vi har varit effektiva idag. Vi vandrar tillsammans genom ångströms öde korridorer, och en efter en avviker vi mot hemmet.

Mitt huvud är fyllt av tankar när jag cyklar hem. För även om mötet var långt och vi fick mycket sagt, så är styrelsearbetet knappast över. Det finns alltid ett projekt att driva, en fråga att diskutera eller en engagerad att prata med.

Men allt det kan vänta till imorgon. Nu ska jag sova.

/Daniel Ahlsén, styrelseledarmot i UTN:s styrlese 14/15

Nu är vi 3700!!!

Kategori: 

YIIIIIIHOOO!!!!!!!

Idag har vi blivit över 3700 medlemmar (närmare bestämt 3702)! Så himla roligt! Det betyder att vi på bara en månad har fått hundra nya medlemmar. Jag tror att det är mycket tack vare klistermärkena som vi har infört till Mecenatkortet då Café-Emma berättar att hon skriver in nya medlemmar varje dag i Café Bocken. Känns superduper kul att vi bara blir fler och fler för ju fler kårmedlemmar desto starkare blir kårens röst och desto mer kan vi påverka!


Jag uppdaterar medlemssiffran på tavlan på kontoret :)

/Lovisa

Tentapepp!

Kategori: 

Hallå där!

Hur går det för er i tenta-p? Jag hoppas att ni överlever, snart har ni tagit er igenom det! För att peppa alla tappra själar som befann sig vid Bergsbrunnas tentasal imorse klockan 8 körde jag och Vice-Carro dit med en termos kaffe och te. Att få en nybryggd kopp kaffe och lite pepp precis innan tentan verkade vara väldigt uppskattat och vi fick bland annat höra "det här måste vara Guds gåva!" och "drömmer jag eller är det här på riktigt!?". Roligt att kunna göra folk glada och förhoppningsvis gick tentan liiite bättre :)

Precis när det var dags att åka tillbaka till Uthgård kommer en stressad tjej ut från tentasalen och berättade att hon hamnat i fel tentasal på grund av en sen salsändring. "Hoppa in i Bocken (bilen)!" sa vi och så brummade vi iväg till Polacksbackens skrivsal där hennes tenta egentligen skulle skrivas. Hon blev inte allt för sen till tentan och verkade väldigt glad för det!

Kör hårt nu med alla tentor! (och när ni minst anar det dyker vi upp med kaffe och en snabb bil, man vet aldrig när det kan behövas!)

Kram
/Info

Infos februari

Kategori: 

Hej på er!

Det känns som att det här året bara har flugit fram, nu är det redan mars! Wow, vad hände där? Jag tänkte berätta lite vad jag har jobbat med på sistonne.

I början av februari var jag på en juristbyrå och pratade varumärkesskydd. Detta resulterade att vi nu har skickat iväg ansökan om nya varumärkesskydd för några logotyper inom UTN. Under februari har hela ledningsgruppen jobbat mycket med att dela ut UTN-klistermärken som ska sättas på Mecenatkortet. Detta gör att man på ett enkelt sätt kan bevisa sitt medlemskap i kåren och på så vis få ta del av rabatter och erbjudanden t.ex. i cafét, på Torsdagspubar och på våra andra event. Vi har också stått ute på campus och delat ut kaffe/te i utbyte mot åsikter. Den här gången frågade vi om återkoppling på kursutvärderingar. ”Kaffe för din åsikt” är en av dom roligaste grejerna i mitt jobb eftersom att det är så kul att träffa alla er och snickesnacka lite!

En fredag i februari hade ordf-Emma och vice-Caroline ordnat ett hemligt litet äventyr för oss i ledningsgruppen. Detta resulterade i att vi hamnade på IKEA där vi efter lite utmaningar fick köpa med oss lite smått och gott som behövdes till kårhuset. Att jobba med ledningsgruppen är annan av dom roligaste grejerna i mitt jobb, det är omöjligt att ha en tråkig dag på jobbet när man har så fantastiska kollegor!

I slutet av februari hade jag mitt första möte med kommunikationsrådet vilket var sjukt kul! Kommunikationsrådet består av alla som på något sätt jobbar med kommunikation/information/marknadsföring i sektionsstyrelserna. Det var härligt att träffa likasinnade människor som håller på med liknande saker som jag. Ett riktigt inspirerande och roligt möte måste jag säga!

Som ni märker har jag väldigt kul på jobbet. Och har en dag bestått av att bara sitta framför datorskärmen och maila hela dagen så kan man alltid göra som vi gjorde i fredags eftermiddag, måla lite på väggen! Vi bestämde oss för att måla en bock på väggen nere i stora rummet på Uthgård. Planen är att det ska bli en klocka :)

Hoppas att allt är bra med er och att ni har lika mycket vårkänslor som jag!

/Lovisa

Grattis UTN!!!

Kategori: 

Hej på er!

Igår var det ingen vanlig dag för igår var det UTN:s födelsedag, woho! Det firade vi med att på morgonen dela ut frukost utanför Ångström och EBC och sedan kl 12 så var det tårtkalas på Uthgård. Så himla kul att se alla glada frukost- och tårtätare, det var verkligen en kalasig stämning! Och självklart ska det vara stort kalas när UTN blir tonåring, ja hela 13 år blev vi igår :) Här bjuder jag på lite kalasbilder:

Grattis världens bästa kår!!

/Lovisa

Sidor

Prenumerera på RSS - Informationsansvarig