Samarbetskontakt tillika projektledare för Utnarm 2015