Utbildning

SÖK STUDENTREPRESENTANT!

Kategori: 

Oj, nu är det äntligen dags för årets viktigaste och roligaste utlysing!

Nu får nämligen ni studenter chansen att vara med på fakultetens olika beslutande organ! Det är spännande, lärorikt och roligt!

 

 

Här nedan kan ni hitta lite gamla blogginlägg som vi i ledningsgruppen har skrivit om lite olika grupper som man kan söka till! Läs och SÖK!

Fakultetsnämnden finns att läsa om HÄR eller HÄR!

 

Tekniska utbildningsnämnden och Naturvetenskapliga utbildningsnämnden finns att läsa om HÄR, HÄR eller HÄR!

 

Har du några andra frågor så är det bara att maila mig på utb-t [at] utn.se!

Gästinlägg: Konsistorieinternat på Gotland

Kategori: 

Fredrik Härlin, UTN:s konsistorierepresentant har ordet:

Jag har nu varit på internat med Uppsala universitets styrelse. Internatet ägde rum under två dagar på Uppsala universitet – Campus Gotland. De två dagarna innehöll allt från svordomar och maltfabriker till känsloladdade diskussioner och vackra vyer.

06:40 onsdag morgon bar det av mot universitetshuset för att ta bussen till Arlanda, vidare mot Visby flygplats och sedan en tur ut till Ingmar Bergmans sommarhus på fårö. Vi fick en exklusiv rundtur av hans gamla hustomte som visade oss alla rum i huset från meditationsrummet i öst, via badrum med svordomar inristade i golvet, till biblioteket i väst där endast var Sagan om ringen-trilogin som stod i oordning.

Under eftermiddagen så diskuterades strategier, dels inför kommande forsknings-och utbildningspropp från regeringen men fokus hamnade också på Campus Gotland. Kortfattat så vill vi öka verksamheten på Campus Gotland och främst genom att utveckla Liberal Arts konceptet och utbilda fler campus-studenter. Läs mer på Mål och strategier för Campus Gotland. Kvällen avslutades med middag hos landshövdingen med sång från kammarkören på Campus Gotland och senare även strategiska diskussioner in på småtimmarna.

På torsdagen ägde själva sammanträdet rum. Viktiga frågor på mötet var bland annat förslaget till Program för hållbar utveckling för Uppsala universitet. Programmet kritiserades högljutt av konsistoriets ledamöter för att man ansåg skrivelserna för styrande och för definierande när det gäller det breda konceptet hållbar utveckling. Man ansåg att hållbar utveckling är viktigt men att definiera konceptet i ett program är fel och en farlig väg att gå. Mot slutet av mötet diskuterade vi den skrivelse som kommit in angående Carola Lemnes lämplighet som ordförande. Eftersom det inte är konsistoriets uppgift att utse dess ledamöter blev svaret på skrivelsen relativt kort och koncist.

Efter mötet bar det återigen iväg till flygplatsen för att fånga ett försenat flygplan hem till fastlandet. Innan flyget hann vi studentrepresentanter på plats dock föreviga ett ögonblick med Gotländsk natur i bakgrunden, sol i ögonen och vind i håren.

 

Visste du att...

Kategori: 

...UTN sitter med och beslutar om alla nya program som ska bildas på TekNat?

Det bestäms nämligen på TekNat-fakultetens fakultetsnämnd! Man kan säga att det är som fakultetens högst beslutande organ, eller som fullmäktige. På fakultetsnämnden, eller FN som vi kallar det, sitter representanter från fakultetens alla delar samt också från näringslivet. Och så sitter det inte mindre FYRA studentrepresentanter. Jag och studiesocialt ansvarig sitter som ordinarie, ordförande sitter som gruppsuppleant och sen väljs det varje år in en studentrepresentant från fakulteten genom utlysning. Detta läsår sitter Emma Wiesner på denna plats, men om du är intresserad så kommer den utlysas igen i maj, var redo då!

Andra saker som bestäms på FN är bland annat fakultetens Mål och strategier, hur vi ska arbeta med Ångström etapp IV och så kollar vi också så att alla faktiskt gör vad de ska!

Nästa FN ska vi få hänga med till Lysekil, väldigt spännande. Vi kommer också ha själva beslutande mötet på en buss vilket kommer helt klart bli en ny upplevelse! Ett blogginlägg kommer komma om speciellt det!

Visste du att...

Kategori: 

...UTN sitter med och anställer alla lärare på TekNat-fakulteten?

Vi har lite bloggmani här på kontoret och idag tänkte jag skriva om en viktig instans i mitt arbete, anställningsberedningen. I anställningsberedningen (AB) så bereder vi anställningar (alltså precis som det låter). Inför de flesta mötena med AB är det ganska mycket att läsa, alla som söker en tjänst ska skicka in minst runt 10 sidor – oftast mycket mer. Och om det är ett par sökande för varje tjänst och ett par ärenden så kommer man ganska lätt upp i en rejäl lunta papper. Som tur är så finns det alltid ämnesrepresentanter där som kan svara på det mesta som man inte har koll på – typ om sökandes forskning håller måttet osv. – helt enkelt sånt som är svårt för mig att förstå.

Men det mest fantastiska med AB är att vi studenter får vara med och rekrytera framtidens föreläsare, på så sätt kan vi se till att vi har bästa möjliga pedagoger vid tavlan. Jag har tyvärr ingen fin blid från AB så det får vi leva utan.

Puss och kram!   

Kom och grilla dina studiebevakare

Kategori: 

Hallllllååååå!

Pluggar ni på Ångström idag så är ni välkomna förbi Å10205 - Å10207 och hälsa på oss studiebevakare!!
Ställ dina frågor om din studietid och få en kaka!
Ge oss din åsikt om kårens olika informationskanaler och få en kaffe/te!

Kom igen det bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul!! :D

Puss

Arb-Carro har förberett för att kunna dela ut kaffe på löpande band!

Gästinlägg: UTN:s representant i konsistoriet (universitetets styrelse!)

Kategori: 

konsistorium (latin consistoʹrium, egentligen ’samlingsplats för rådsförsamling’, av consiʹsto ’bli stående’, ’stanna’, här snarast: ’sammanträda’), kyrklig eller akademisk myndighet.1

Uppsala universitet grundades 1477 och utbildade då endast präster, så det är kanske inte så konstigt att namnet på universitetets styrelse har kopplingar till kyrkans värld. Den inledande tiden var universitetet inte speciellt stort, och under vissa tider nästintill obefintligt. Under stormaktstiden så växte sig Sverige allt starkare vilket gav till följd att även universitetet växte och runt 1620 börjar universitetets moderna historia. I det första bevarade konsistorieprotokollet, från 17 November 1624, står att läsa2:

“Anno 1624. then 17 Novemb.

Kom Andreas, Adolphs källareswän, till Consistorium och beklaghadhe en student Zachariam Andreæ thett han hadhe maant honom uth på torghet till att fechta huilket och om daghen ther effter emellan nije och tije skedde, så att bemälte Andreas bekom tu blodhsåår. För huilken öfwerdådigheet och mootwilligheet Zacharias bleff af Senatu Academico saakfelter till sex daler effter laghen för blodhsååren, och derutöfwer skulle han mista värian och sitta i proban uthi 14 daghar. …”

Jag kan garantera att dagen konsistoriemöten hanterar helt andra frågor, samtidigt som jag är osäker på om studenterna har ändrats speciellt mycket, även om blodssår och värjor kanske bytts mot kränkningar och vässade kommentarer eller kräkningar och spetsade drinkar.

Idag har Uppsala universitets konsistorie (universitetets styrelse) ansvaret för planering och genomförande av universitetets alla angelägenheter - vetenskapliga, ekonomiska och administrativa.3 Eftersom universitetet är en myndighet och våra uppgifter som universitet finns reglerade i högskolelagen så ansvarar vi i konsistoriet inför regeringen för att alla uppgifter fullgörs. I mångt och mycket handlar det om att ta beslut om universitetets verksamhet och budget, samt se till att det övergripande arbetet sker enligt utsatta mål och strategier.

Man skulle kunna likna konsistoriets uppgift litegrann med UTN:s fullmäktige: De beslut vi tar har ofta förberetts av universitetet i helhet, universitetets myndighetschef, rektor Eva Åkesson i det här fallet, och hennes stab i synnerhet. Dessa beslut involverar universitetets budgetunderlag till regeringen, verksamhetsplan och årsredovisning, beslut som rör internrevisionen, övergripande utbildningsstrategier, samt självklart att dela ut medaljer. Det vill säga nästan precis samma typer av beslut som tas i UTN:s fullmäktige.

Konsistoriet möts generellt sett tre gånger per termin och består av 15 ledamöter inklusive rektor. Ledamöterna består, förutom rektor, av tre lärar-representanter, tre studentrepresentanter (plus suppleanter) samt av åtta externa ledamöter utsedda av regeringen. De externa representanterna är allt ifrån vd för svenskt näringsliv (ordförande, Carola Lemne) till Sandviks förre vd och tidigare rektor vid högskolan i Kalmar. Tillsammans utgör vi en heterogen (läs i akademiska sammanhang) grupp som försöker styra universitetet till att uppfylla universitetets nyligen reviderade mål.

För mig som student innebär mötena med konsistoriet främst förberedelser. Att läsa igenom handlingarna till möten, diskutera handlingarna med övriga studentrepresentanter i konsistoriet samt försäkra mig om att handlingarna som ska beslutas om redan har förankrats genom sektionernas och UTN:s dagliga arbete. Allt som oftast har handlingarna redan stötts och blötts i insitutionsstyrelser, i fakultetsnämnden, i rektorns ledningsråd och andra beslutande och beredande organ inom hela universitetet. Eftersom jag vet att UTN gör ett bra arbete genom att tillse att studentrepresentanter sitter i alla dessa råd och organ, studenter som höjer ett varningens finger om något beslut skulle vara galet ur studentsynpunkt, så kan jag känna mig trygg i min roll som studentrepresentant i konsistoriet. Jag vet att det finns kompetenta och intresserade studenter på TekNat.

Just nu söker faktiskt UTN en sådan kompetent och intresserad student som representant till universitetets konsistorium. Sista ansökningsdag är 25:e mars (sök!) och tillsättningen sker under val-fum 13-14 april. Jag vet att alla studenter kan vara ledamöter universitetets konsistorium. Däremot tror jag att det kan vara nyttigt att ha följande egenskaper:

  • Ett stort intresse och engagemang för utbildningspolitiska frågor och universitetets roll i samhället
  • Sociala färdigheter för att kunna dels samarbeta med andra representanter och kårer men också våga yttra sina synpunkter inför ordförande, rektor och resten av församlingen.
  • Färdigheter i att fäktas med värja

Känner du dig träffad, vill du ha mycket makt, personligt ansvar och lite inflytande? Då är studentrepresentant i konsistoriet något för dig! Kontakta mig om du vill veta mer.

Fredrik Härlin, UTN:s studentrepresentant i Uppsala Universitets konsistorium

----------

1 Nationalencyklopedin, konsistorium, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsistorium, hämtad 2015-03-20
2 Akademiska konsistoriets protokoll. 1624-1636, Sallander, Hans, 1903-1983
3 Uppsala universitet, organisation, 1.1 Konsistorium http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=AU1, hämtad 2015-03-20

På väg!

Kategori: 

Godmorgon! 

Jag och Johan gick upp extra tidigt idag för att ta tåget söderut! Det är nämligen så attvi ska träffa de andra utbildningsansvariga och internationellt ansvariga på de tekniska och naturvetenskapliga kårerna i Sverige. Tillsammans jobbar vi i ett sammarbete som heter RUBIK, det kommer bli en riktigt kul och lärorikt slut på den här veckan. 

Så Hejdå Uppsala och Hej Lund!  

Och Uppsala vi ses igen på Måndag, då är vi på kontoret igen som vanligt. Innan dess jobbar vi på från tåg och sydligare breddgrader!

 

// Era utbildningsansvariga

Internat med TUR

Kategori: 

Denna regniga vecka startar jag, Sara, Caroline och Johan på ett litet slott i Uppsala. Det är nämligen dags för internat med TUR*. Där diskuterades var vi var i dagläget i det pedagogiska lärandet på fakulteten och hur vi ska arbeta med detta i framtiden. 

Eftermiddagen fortsatte i kreativitetens tecken. Med lego byggdes TURs framtid och visioner fram. Otroligt intressant teknik som ledde till många diskussioner. 

Efter en god middag och underhållande kvällsaktivitet i form av bl.a. charader kunde vi nöjda och inspirerade somna och förbereda oss inför dag nummer två. 

Dag två började med en enorm frukostbuffé och sedan ett TUR-möte av mer vanlig ordning. En fortsatt stor diskussion om visioner och hur TUR ska jobba 2015. Tack och lov hälsade solen också på oss och fick oss alla på ett lysande humör. 

Jag själv ska tacka för tiden i TUR, för fr.o.m januari kommer Johan ta min plats, men mitt arbete med TUR kommer inte försvinna helt. Jag kommer fortfarande vara med på deras intressanta seminarier!

 

 

* TUR är Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningspedagogiska råd. De arbetar för pedagogisk förnyelse och lärande på fakulteten. De håller bl.a. kurser i pedagogik och diskussionsseminarier. 

 

Visste du att...

Kategori: 

Hejsan alla!

Visste ni att man har rätt att få tentan rättad på 25 kalenderdagar?

Alltså inte arbetsdagar utan kalenderdagar, då ingår lördagar och söndagar med!

Detta och mycket andra rättigheter kan du hitta på studenternas arbetsvillkor HÄR!

Om ni mot förmodan inte fått tentamen rättad under denna tid så tipsar jag att maila kursansvarig om detta. Om denna inte svara så maila mig så hjälper jag dig få tillbaka din tenta. 

Sen får vi hoppas att ni alla blivit godkända också!

 

Dagen till ära får ni en bild på mig som njuter av té i de fina nya tékopparna!

Kom till Café Bocken och drick té du med!

Sidor

Prenumerera på RSS - Utbildning