Vice ordförande

Det är typiskt att det finns tidtagare men ingen tidgivare

Kategori: 

Kl: 13.25

Det är typiskt att det finns tidtagare men ingen tidgivare! Så här känns det ibland när man arbetar på kåren. Det är kul att det alltid finns något att göra, idag när vår Cafe-Emma är ledig så hjälper resten av ledningsgruppen till att se till att alla våra flitiga studenter får kaffet som de behöver.

Ikväll är det dessutom Bal-pub, extra roligt.

Kl 15.49

Men tillbaka till det här med att ha något att göra, jag påbörjade detta blogginlägg för kanske två timmar sedan, och nu när jag skriver hoppas jag att jag skriver klart det. Vad jag tycker är härligt med oss som jobbar här är att vi alltid sätter studenterna först, att det har tagit två timmar att skriva detta blogginlägg beror inte på att jag inte kan skriva, utan snarare att vi har roligt tillsammans, det kommer frågor som alla hjälpas åt att svara på. Det kan också vara så att vi kommer in på en spännande diskussion om till exempel studiebevakning som alla vill vara med och prata om. Jag älskar att hjälpa studenter och engagerade med sina frågor, ibland kan vi inte svaret, men i bästa fall kan vi alla fall skicka vidare frågan.

Kl 16.10

Hej igen, en kvart senare! Nu är jag tillbaka.

Det ligger ganska många projekt på mitt bord nu, och det är mycket roligt. Jag gillar det kontinuerliga arbetet med min post men på samma sätt är det roligt med en utmaning och driva lite projekt. Det kanske är en av de saker som jag tycker är svårast att kanske lägga i en högre växel när det är lite lugnare med det kontinuerliga arbetet. Just nu håller styrelsen på att utreda om en kanslist skall anställas,

Tillbaka efter fem minuter...

kanslist var det ja. Styrelsen har också lagt en propp inför nästa kårfullmäkitge angående ett Regelmente för en Projektfond. Tanken är att denna fond skall ersätta den nuvarande studiebevakarfonden. Ett annat roligt projekt som vi har gjort är att ta fram en lathund för våra sektioner, detta projekt påbörjades av förra styrelsen! Detta är bara några få av alla projekt som vi har!

Jag tror att kåren tjänar på att det hela tiden kommer in nya friska studenter med härlig energi som vågar ta sig ann olika projekt och utmanningar att bita i. Ibland kan uppstarten kännas lång men jag tror att kåren i slutändan lever på den energi som alla studenter tillför! Ett skatt förlänger dagen och förändrar istället uttrycket "Det är typiskt att det finns tidtagare men ingen tidgivare" till något positivt!

Äntligen klar, kl 16.43

Kram från Caroline

 

 

Engagemang av studenter för studenter

Kategori: 

Hej!

Som vice ordförande på UTN har jag ansvar för den interna verksamheten såsom kommittéer och arbetsgrupper. Jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite hur Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, arbetar med sina engagerade.

Kåren är otroligt stolta över alla sina engagerade som varje dag bidrar till att samtliga studenter får en trivsam studietid. UTN arbetar mycket utefter ”av studenter FÖR studenter”. De aktiviteter som kåren bedriver skall direkt kunna kopplas till studentnytta och rikta sig till en bred grupp studenter.

UTN:s valberedning hjälper till att bereda de kandidaturer som sedan tillsätts av UTN:s styrelse. Styrelsen tillsätter ämbetsmän som får ett uppdrag av styrelsen författat i en uppdragsbeskrivning. Samtliga uppdragsbeskrivningar går att hitta i UTN:s dokumentarkiv här på hemsidan. En uppdragsbeskrivning beskriver vad som styrelsen vill att projektet skall innehålla men är också ofta ”fluffig” för att ämbetsmännen skall kunna utforma sina egna projekt. Ämbetsmännen kan sedan tillsätta sina egna kommittéer och arbetsgrupper. En kommitté arbetar oftast mot ett visst mål eller med ett projekt medan en arbetsgrupp arbetar mer kontinuerligt.

Efter att ämbetsmännen har blivit tillsatta erbjuder kåren uppstartsmöten för att projektledaren samt vice projektledaren skall känna sig bekväma med uppdraget och få verktyg som kan underlätta arbetet. Vid dessa uppstarter diskuteras UTN:s organisation, externa och interna kontakter, utvärdering, riktlinjer, policys och valförfarande inom kåren. Det diskuteras också en hel del ledarskap, tillsättning av grupper, gruppdynamik etc. Ämbetsmännen får sedan i uppgift att utforma en verksamhetsplan med tillhörande budget som beskriver hur projektet skall utformas som styrelsen sedan diskuterar vid ett sammanträde. Utöver dessa uppstartsmöten har styrelsen kontinuerliga möten för att stötta, diskutera och hålla god kommunikation under projektets gång.

Jag tycker att det är roligt att se så många studenter utvecklas i ledarskap, som personer och får uppleva många fantastiska stunder tillsammans. Jag gillar att kåren erbjuder dessa mötesforum som gör att våra studenter knyter kontakter mellan sektionerna som sedan kan utnyttjas i arbetslivet. Kårarbetet grundar sig mycket i erfarenhetsutbyte samt att knyta kontakter. Ta chansen att engagera dig, både i sociala aktiviteter och kring vår studiebevakning.

Gå in och kika på vilka poster som just nu ligger ute och glöm inte heller kårens kontinuerliga engagemang som till exempel Klubbverkets Crew eller varför inte Cafegruppen? Gå in och kika på alla poster HÄR!

Trevlig helg,

Caroline

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till vardagen

Kategori: 

Hejsan!

Caroline heter jag och är vice ordförande under detta verksamhetsår!

Mottagningarna är precis över och vi fortsätter att bedriva verksamheten på kåren. Så vad arbetar jag med på kåren? Jag har ansvar för kårens ekonomi och den interna verksamheten, vilket innebär att jag ansvarar för ämbetsmän, kommittéer och arbetsgrupper. Det är jag tillsammans med styrelsen som har uppstart av kommittéer och stöttar dem under deras arbete. Jag sköter även kompendieförsäljningen på uppdrag av universitet!

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har så många glada studenter som väljer att medverka, stötta och arrangera våra event. Det är roligt att alla studenter har kommit tillbaka och nu är det bara att ladda för ett fullspäckat år! Näst ut är Rebusrallyt, jag hoppas vi ses på vägen!

Tack och bock!

Sidor

Prenumerera på RSS - Vice ordförande