Engagera dig!

Som medlem i Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) kan du välja att engagera dig i kårens verksamhet vid sidan av dina studier. Du kan engagera dig i alla olika evenemang som UTN står bakom, men du kan även engagera dig som studentrepresentant på fakultetsnivå eller i någon av UTN:s arbetsgrupper. För mer information om vad du kan engagera dig som, gå in på ”Event” i huvudmenyn.

Du som vill engagera dig i UTN:s verksamhet kan gå in på ”UTN söker” i menyn till vänster för att se vilka poster som går att söka just nu. Det finns många olika grupper och organ inom och via UTN som du kan engagera dig i. Du söker via UTN:s register.

Posterna väljs på lite olika sätt, en del går via valberedningen och väljs sedan av UTN:s styrelse, medan andra går via valberedningen men väljs av UTN:s fullmäktige. De flesta poster väljs dock av presidierna i de olika kommittéerna och arbetsgrupperna. Ytterligare poster väljs av olika grupper inom UTN. Om du är intresserad av att engagera dig på sektionsnivå ska du vända dig till din sektionsförening.