Anmälan till Trygghet i studentlivet föreläsning 2: Självkänsla

Detta är anmälningsformuläret till föreläsningsserien Trygghet i studentlivets 2:a föreläsning "Att vara stark i motgång och njuta när det går bra
– så tränar du din självkänsla" med Magnus Grönblad från MT-gruppen som är onsdagen den 15 april mellan 12:00 och 13:15.

Det har kommit in 100 anmälningar till denna föreläsning, så lunchmackorna är slut. Du är självklart välkommen till föreläsningen med egen lunch!