Anmälan till Trygghet i studentlivet föreläsning 4: Stresshantering

Detta är anmälningsformuläret till föreläsningsserien Trygghet i studentlivets 4:e föreläsning "Stress – en del av vår vardag. Hur yttrar sig stress och vad kan jag göra?" med Elisabeth Nyman från Studenthälsan som är onsdagen den 22 april mellan 12:00 och 13:15.

Det har kommit in 100 anmälningar till denna föreläsning, så denna anmälan är nu stängd. Du är självklart välkommen till föreläsningen med egen lunch!