Rekommendation till ämbetspost inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Här kan du rekommendera någon du känner till en post inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår!
Den här funktionen finns till för att underlätta rekryteringen till kårens ansvarsposter. Förhoppningen är att genom att bli rekommenderad kommer fler att våga söka.

Tänk på att du endast kan rekommendera till ämbetsmanna poster. Om du är osäker på vad som räknas till ämbetsmän så finner du en lista i dokumentarkivet (https://www.utn.se/sv/dokument) under informationsdokument. Notera att både du som rekommenderar och den som rekommenderas måste vara medlemmar i kåren.

Rekommenderade personer kommer att kontaktas i samband med att posten är utlyst.

--

Here you can recommend someone you know who you think might fit a positon at UTN! This function exists in roder to help recruit more great people for the Union's larger posts.

Remember that you can only recommend for official positions (that is to say the largest positions within the Union). If you're unsure of what exactly counts as an official you can refer to the archive (https://www.utn.se/en/about-utn/document-archive) under "informationsdokument", the file called "Ämbetsmän inom UTN" (regrettably only available in swedish). You can also simply ask: val [at] utn.se. Also note that you, as well as the person you're recommending, have to be members of the union.

Recommended persons are contacted as the post they are recommended for becomes open for application.

Ämbetet som du rekommenderar personen till.
Här beskriver du varför du tror att den du rekommenderar skulle passa till just den posten. Motiveringen kommer att skickas till den rekommenderade, men du som rekommenderar förblir anonym. Tänk på att det inte krävs en lång utläggning. Samtidigt förbehåller valberedningen sig rätten att sålla ut rekommendationer som anses oseriösa eller på annat sätt olämpliga.