Nominera till UTN:s pedagogiska pris

Varje år delar vi på kåren ut ett pedagogiskt pris eftersom vi vill uppmärksamma goda lärarprestationer på TekNat fakulteten. 2015 delades det inte ut något pris och därför kommer kåren att dela ut 2 stycken i år! För att vi ska kunna göra det behöver vi din hjälp! Reglerna är mycket enkla:

 1.  En nominering ska vara skriftlig och innehålla en tydlig motivering till varför den nominerade bör tilldelas priset. Bland annat bör följande aspekter ingå i motiveringen:
  • Insatser för pedagogisk utveckling
  • Synliggörandet av kursens relevans för utbildningen samt och utveckling av kursen
  • Bemötande av studenter, t.ex. tillgängligheten utanför undervisningstid
  • Övriga pedagogiska kvaliteter
 2. Nominering får inte göras anonymt
 3. Nomineringar ska lämnas in senast den 16/10, vinnarna kommer att presenteras på nästkommande Naturvetarbal i februari 2017

Frågor mailas till utb-t [at] utn.se

Tänk på att nomineringen måste vara någorlunda utförlig för att juryn ska kunna göra en bedömning. Antalet nomineringar beaktas inte vid bedömningen. Beslutet grundar sig på de kvaliteter som beskrivs i nomineringarna.