Förtjänstmedalj Anders Virtanen och Åsa Kassman

All världens ting behärskar vi: 
teknik och vetenskap, 
de samlas här i harmoni, 
i lyckligt äktenskap. 

Så lyder några välkända rader ur /Festsång till UTN/. Två personer som gjort detta möjligt är Anders Virtanen och Åsa Kassman. Åsa och Anders har de senaste sex åren ständigt arbetat för studenternas bästa i sina roller som ordförande för den naturvetenskapliga respektive den tekniska utbildningsnämnden. 

Deras största uppgift har varit att guide oss genom Bolongaprocessen, den stora förändring som svept över samtliga utbildningsprogram de senaste åren. Utan deras insatser hade våra utbildningar inte varit lika bra och de hade framförallt inte utvecklats i harmoni. Att många yngre studenter inte känner till Bolognaprocessen, troligtvis den störa förändringar av utbildningarna sedan 1477, tycker vi är ett utmärkt betyg 

Akademiskt ledarskap brukar jämföras med att leda en flock med katter. Både Anders och Åsa har visat att de också skulle haft en fin karriär som kattfösare. Vi studenter ska dock vara väldigt glada att de valde att satsa på en annan bana. I deras akademiska ledarskap har alltid nämligen studenterna alltid haft en naturlig plats. De har inte bara lyssnat, de har bjudit in till diskussion och alltid sätt till att nya representanter snabbt kommer in i sina roller. Deras stöd har varit ovärderligt, inte minst under CSN-kaoset förra hösten. 

Pricken över i:et var deras medverkan i förra årets forsfestival. Enbart det faktum att "fullvuxna arbetare", för att citera speakern vid kvarnfallet, åker forsränningen är värt att belöna. 

Det är ingen slump att både Anders och Åsa har blivit inspektorer. Anders för GH-nation och Åsa för oss i UTN. Vi är övertygade att de skulle bära upp UTN:s finaste medalj med både stolthet och värdighet om de fick möjligheten.