Förtjänstmedalj Andrea Pålsson

Under åren som engagerad i UTN har personen, med sin naturvetarbakgrund, bidragit med en känsla av att UTN är en organisation där fakultetens alla studenter skall känna sig välkomna och bli varmt bemötta.

Hon har under sina år som engagerad hunnit med att engagera sig i många delar av UTN:s verksamhet, bland annat Forsränningskommittéen, UTN:s ledningsgrupp och styrelsen, som informationsansvarig och därefter ordförande, och anslutnigsvis internrevisor.

Som UTN:s ordförande arbetade den nominerade, tillsammans med resterande styrelsen, mycket med att bygga och förstärka UTN:s relationer med externa aktörer. Att UTN idag har så bra relation med så många externa parter idag kan vi till stor del tacka den nominerade för, och det arbete som hon gjorde har varit till enormt stor nytta för UTN.

Under åren som engagerad har den nominerade alltid tagit sina engagemang på största möjliga allvar och genomfört dem med professionalism, glädje och tillgivenhet, och utöver, och efter, sina engagemang har den nominerade visat ett stort UTN-hjärta och en nyfikenhet för organisationens framgång.
Den nominerade är än idag en extremt stor tillgång för organisationen och dess ledning när det gäller rådfrågning och kunskaps inhämtning.

UTN:s styrelse vill med detta som grund nominera Andréa Pålsson till UTN:s finase utmärkelse, en förtjänstemedalj i guld.