Förtjänstmedalj Björn Victor

Nominering Förtjänstmedalj 2010/2011

Under verksamhetsåret 2010/2011 har UTN möjlighet att dela ut ett fåtal förtjänstmedaljer. Enligt reglementet skall dessa ”delas ut restriktivt” och till den som:

[..] gjort extraordinara insatser som gynnat UTN som organisation, UTN:s medlemmar, engagemanget inom UTN, Uthgard, studenterna vid Uppsala universitets teknisk- naturvetenskapliga fakultet eller starkandet av Uppsalas utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

Vi anser att en person som väl uppfyller kriterierna är Björn Victor vid Institutionen för Informationsteknologi. 

Björn vågar tänka nytt, och även slåss för förändringar han tror på, trots att han på så viss utmanar det traditionella tankesättet vid fakulteten och hela tiden måste försvara sig mot den förhärskande kulturen.

Björn är mån om att studenterna ska få en bra utbildning, och även ha en bra arbetsmiljö. Han lyssnar på studenterna och tar hänsyn till deras åsikter.

Björn har ännu inte erhållit något pedagogisk pris, men det finns goda skäl att tro att han av olika anledningar ofta stupat på mållinjen i dessa sammanhang. Dock ligger hans främsta styrka inte i den undervisande rollen, utan snarare som pedagogisk 
utvecklare.

Under de fåtal år han varit programsamordnare och programansvarig har han genomfört stora förändringar som av allt att döma kommer att bättre anpassa studenterna för deras framtida yrkesroller. Under hela processen har studenter på programmet involverats, och en inte helt ovanlig kommentar från äldre studenter är ”får jag börja om på det nya programmet?”.

Dessutom sitter han, och har suttit, i en rad olika grupper, råd, och nämnder inom universitetet, och gör sitt bästa för att påverka organisationen i rätt riktning. 

Björn vågar också dela med sig av sina erfarenheter, och sprider sina idéer till andra personer inom fakulteten. Han har haft egna bidrag i fakultetens egna pedagogiska konferens, och brukar också delta i konferenser och seminarier som anordnas på 
utanför fakulteten.Med ovanstående i beaktande anser vi att Björn Victor bör tilldelas UTN:s finaste utmärkelse, nämligen Förtjänstmedaljen.

Patrik Sternudd, Arbetsmarknadsansvarig 2010
Jonas Nensén, Utbildningsansvarig 2009/2010
Erik Bengtsson, Arbetsmarknadsansvarig 2009