Förtjänstmedalj Emma Kristensen

Emma började på teknat- fakulteten, först som studievägledare och sedan 2011 arbetar hon som utbildningsledare. I hennes arbetsuppgifter ingår bland annat att vara huvudhandläggare och föredragare i tekniska utbildningsnämnden, TUN samt att agera som expertfunktion mot densamma och i olika programråd. I sitt arbete tar hon fram underlag för att planer och följa upp fakultetens utbildningsverksamheten.

Emma gör inte bara ett bra arbete som utbildningsledare utan är även oerhört behjälplig i UTN:s arbete med äskningar, statistik över våra studenter eller om man behöver en extra förklaring av handlingar och beslut inom fakulteten. Detta är ofta en ovärderlig hjälp för UTN:s dagliga arbete.

För sitt arbete för teknat- fakulteten och dess studenter vill Uppsala teknolog och naturvetarkår tilldela Emma Kristensen UTN:s förtjänstmedalj i guld.