Förtjänstmedalj Intendenturområdet Polacksbacken

Uthgård må vara ett mysigt litet kårhus som är inrett med både storkök, bar, festsal, arbetsrum, kontor och bastu men i många fall räcker inte Uthgård till. Ett storkök är sällan så litet som på Uthgård och allt som ofta arrangerar UTN sittningar på nationer för att få plats med alla deltagare. Då UTN har många stora evenemang som ofta pågår under längre tid blir platsbristen ännu mer påtaglig. Det är här intendenturen kommer in i bilden. Intendentområdet på Polacksbacken har i flera års tid gjort många av UTN:s populäraste event möjliga, inte bara i form av lokaler utan även i form av extra hjälp och material. Intendenturområdet på Polacksbacken har flera gånger kommit till undsättning med allt från stegar till gaffeltruckar och alltid med ett

leende på läpparna. Detta trotts att UTN:s event ofta innebär merjobb för dem. UTN har länge haft ett samarbete med intendenturen när det gäller både arbetslivsrelaterade som socialevent och det är organisationens förhoppning att det goda samarbetet skall fortsätta under lång tid framöver. Som ett tack för alla de gånger intendenturområdet på Polacksbacken ställt upp för att underlätta våra evenemang vill Uppsala teknolog- och naturvetarkår tilldela dem UTN:s förtjänstmedalj i guld