Förtjänstmedalj Johan Wikander

Under åren som engagerad har Johan Wikander på många olika sätt bidragit till UTN:s olika verksamheter och han har hunnit ta sig an en mängd olika uppdrag. Johan har en lång meritlista som innefattar bland annat talman för UTN:s fullmäktige, två år som 
ledamot i UTN:s styrelse, varav ett som ordförande. Utöver detta har han varit engagerad i sin sektionsförening, bland annat som ordförande.

Johan har visat på mycket stor lojalitet gentemot UTN, något som alltid återspeglats i hans engagemang. Jag har har själv fått förmånen att arbeta tillsammans med Johan flera gånger, och under mitt år som ordförande för UTN utgjorde Johan en av de 
viktigaste källorna till såväl information som stöttning, och han var alltid villig att hjälpa när det behövdes en extra hand.

Jag vill framförallt belysa de insatser Johan gjort i arbetet med kårfrågan, mot att göra UTN till studentkår på TekNat. Precis som i alla andra frågor Johan varit engagerad i har han i arbetet med kårfrågan gjort långt mer än vad som kunnat förväntas av honom och det är svårt att beskriva den enorma omfattning av arbetet han lagt ner på och kring frågan. Under sitt ordförandeår drev Johan kårfrågan oerhört energiskt och intensivt mot Uppsala studentkår tillsammans med sin styrelse, och han gjorde flera framträdande på bland annat Uppsala studentkårs fullmäktige för att belysa problem, argumentera och svara på frågor. Beväpnad med starka och välformulerade argument var Johan aldrig rädd för att sätta hårt mot hårt och han ledde metodiskt kårens arbete mot att uppfylla TekNat-studenternas önskan, att göra UTN till studentkår på TekNat.

Tillsammans med sin styrelse arbetade Johan med att föra sektionsföreningarna och UTN närmare varandra. Engagemanget för att öka sektionföreningarnas delaktighet skapade förutsättningar för påverkan inom UTN:s olika verksamheter och var dessutom 
en nyckel till att kunna sprida information och nå ut till alla fakultetens studenter under studentomröstningen.

Under sommaren 2012 hade Johan fullföljt sitt uppdrag som ordförande för kåren, men hans engagemang inom UTN slutade inte där. Under hela den kommande hösten arbetade Johan oerhört hårt tillsammans med sittande styrelse inför den stundande  studentomröstningen om kårfrågan. Johan var även initiativtagare till och ledde ”Studentinitiativ för UTN”, en fristående studentgrupp som inför omröstningen arbetade med att sprida argument om varför man skulle rösta på UTN som sin studentkår. ”Studentinitiativ för UTN” visade sig bli en mycket viktig informationskanalunder studentomröstningen.

Johans arbete med kårfrågan kan inte annat än klassas som extraordinärt och jag tycker inte det är en överdrift att påstå att studenterna på TekNat-fakulteten på många sätt har honom att tacka för att UTN äntligen blivit deras studentkår. Redogörelsen om varför Johan Wikander har varit, och fortfarande är, så betydelsefull för UTN skulle kunna göras mycket längre, och hans insatser för UTN kan inte annat än beskrivas som extraordinära och mycket betydelsefulla. För sina insatser och sitt ihärdiga arbete med kårfrågan och sin lojalitet gentemot UTN vill jag föreslå fullmäktige att tilldela Johan Wikander UTN:s fnaste utmärkelse, en förtjänstmedalj i guld.

Liselott Karlsson