Förtjänstmedalj Jonna Holmgren

2006 påbörjade den nominerade sina studier på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik, och redan tidigt i studietid blev hon involverad i UTN:s verksamhet. Många var de som sade att hon aldrig skulle sluta engagera sig och arbeta för alla studenters bästa. Något som också nu visat sig stämma.

Efter att ha engagerat sig flertaligt i mottagning av nya studenter fortsatte arbetet för studentera oavkortat under två år av studieuppehåll. Först med förbättrande och utvecklandet av allas studietillvaro och sedan med otaligt mycket energi för att skapa en bättre intern organisation inom UTN. Efter år av dysfunktionalitet så lyckades den nominerade lägga grunden till den så viktiga ekonomiska struktur UTN har i dagsläget.

Den nominerades engagemang har alltid genomförts med stort ansvar och fullt ut med ett stort mått av professionalism och hjärta. Arbetet som lagts ner kan inte annat är klassas som extraordinära insatser och engagemanget som har lagts ner har alltid varit långt mer än vad som förväntats och krävts.

Styrelsen uppskattar det engagemang och gedigna arbete som lagts ner samt viljan att än idag bidra med råd, tips och kunskap.

UTN:s styrelse vill med detta som grund nominera Jonna Holmgren till UTN:s finase utmärkelse, en förtjänstemedalj i guld.