Förtjänstmedalj Martin Norlin

Martin Norlin började studera teknisk fysik vid teknat fakulteten under hösten 2009 och han har varit ett namn som förekommit på både sin sektions och kårens engageratlistor vid ett flertal tillfällen. Oavsett vad han tagit sig för har han alltid gjort det med stort engagemang och en självklarhet inför uppdraget.

Inom kårens sociala arrangemang har han varit en dela av TD-mottagningen, Forsränningen och kårens 10års jubileum men han har också bidragit till kamratskapen studenter emellan på sin sektion genom att vara med och arrangera en skidresa och F-sektionens traditionsenliga fredagsfika.

Men den övervägande anledningen att han nomineras till en förtjänstmedalj är hans stora engagemang, kunskap, vilja och hjärta för sina medarrangörer och för sitt arbete, men självklart även för den kompetens han tillfört och försett kåren med. Hans engagemang för elever och studenters möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation visade sig redan på gymnasiet då elevrådet blev elevkår under den period han satt i styrelsen.

Han har i stort bidragit till Uppsala teknolog- och naturvetarkår genom sitt år i kårens ledningsgrupp och framför allt med det arbeta han utförde tillsammans med dåvarande styrelse, ledningsgrupp och engagerade inför, under och efter studentomröstningen. Som informationsansvarig drog han ett stort lass när det gällde att nå ut med och koordinera den information som UTN behövde nå ut med under kampanjen.

Hans vilja att förbättra och utveckla kårens informationssystem och kommunikationsvägar har många gånger efter det varit som en röd tråd inom hans engagemang, här kan man till exempel nämna det nya dokumenthanteringssystemet OwnCloud och UTN:s nya hemsida, som personen utvecklat grunden för och som han lagt mycket tid och arbete på under sin fritid. Som kårens första systemadministratör sen flera år tillbaka fortsätter han utveckla och hjälpa i dessa frågor.

Som en del av styrelsen var personen i fråga mycket delaktig i arbetet med att utveckla de viktiga kårsamverkans samtalen och bidragit till att ta fram det samarbetsavtal som kunde undertecknas mellan kårerna under vårterminen. I samtalen har han varit ett stort stöd både genom sitt stora kunnande om vår egna organisation men också om de övriga kårerna vid Uppsala universitet, kunskap som han fått genom att engagera sig även hos dem. Under sin tid i styrelsen var han även med och förde UTN:s talan inom de grupper som påbörjade diskussionerna kring ett gemensamt medlemsregister.

Styrelsen vill nominera Martin Norlin till Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj i guld för sitt, till synes aldrig sinande, engagemang och stora hjärta till kåren, dess medlemmar och verksamheter.
 

Emma Lindbjer, Ordförande