Förtjänstmedalj Martin Västermark

Med ett gediget kunnande om studentinflytande och organisationsstrukturer inom Uppsala universitet och högskolevärlden i allmänhet har han varit en otrolig tillgång för Uppsala teknolog- och naturvetarkår som organisation. Han bidrar till utbildningarnas utveckling med ständigt kritiska kommentarer, ifrågasättanden och värdefulla insikter både som representant för UTN och som student.

Med ett långvarigt engagemang inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår, med fokus på att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen när det gäller utbildningsfrågor, har han bidragit med mycket. Bland annat till grandekorerande i CSN-manifestationen och ett bra diskussionsklimat mellan studentorganisationerna i Uppsala.

Som heltidsarvoderad studiebevakare vid fakulteten, drivande studenternas frågor, och sedan som styrelseledamot i UTN har han visat att UTN är värd att tro på som representant för studenterna.

Med ett dedikerat engagemang, starka argument och framför allt god ton har han tillsammans med andra drivit på debatterna kring studentomröstningen och teknat-studenternas representation gentemot Uppsala universitet.

Att han i dagsläget fortsätter bidra med sina visdomsord som internrevisor för organisationen visar på hans enorma intresse och hängivenhet för studenterna i allmänhet och studenterna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i synnerhet.

UTN:s styrelse vill med detta som grund nominera Martin Västermark till UTN:s finaste utmärkelse, en förtjänstmedalj i guld.