Förtjänstmedalj Staffan Andersson

Han har under sina år som programansvarig för basåret verkat för att studenterna på programmet ska känna sig välkomna, sedda och hörda som kollegor på universitetet. Han har som exempel på detta tillsammans med Uppsala teknolog- och naturvetarkår utvecklat mottagningsverksamheten och välkomnandet av nya studenter på basåret till att bli ett återkommande och otroligt uppskattat inslag i UTN:s verksamhet. Detta med en entusiasm, drivkraft och samarbetsvilja som uppskattas av studenter, inte bara på basåret.

Som studierektor driver han med sitt gedigna ledarskap i pedagogik att alla lärare på institutionen för fysik och astronomi ska ha en pedagogisk utvecklingsplan, samt att det på alla kurser ska skrivas en kursrapport för att underlätta den fortsatta utvecklingen av kurser på institutionen. Ett arbete som är nödvändigt för kontinuerligt stärka utbildningskvalitén på institutionens samtliga utbildningsprogram och kurser.

Som pedagogisk utvecklare i teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetetspedagogiska råd arbetar han för att, tillsammans med studenter och andra drivna lärare, skapa ett gott utvecklingsklimat för pedagogiken på fakulteten.

Utöver sina insatser för pedagogisk utveckling, både på institutions- och fakultetsnivå, har han under flera år haft uppskattade och lärorika inslag i utbildningen av de studenter som agerar lärare i den propedeutiska kursen i matematik som anordnas för nya studenter varje höst. Något som vi hoppas kommer vara ett inslag i utbildningen i fortsatt flera år.

UTN:s styrelse vill med detta som grund nominera Staffan Andersson till UTN:s finaste utmärkelse, en förtjänstmedalj i guld.