Förtjänstmedalj Ulrika Bohlin

Ulrika har gjort det mest man kan göra inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Hon har tagit plats i UTN:s styrelse tre år i rad, den senaste gången som ordförande för hela organisationen, hon har suttit som chefredaktör för Techna, varit hjälprecce, huvudansvarig för teknolog- och datavetarmottagningen, Examenscermonimäster, varit en del av Forsränningskommittén och även arbetat aktivt med studiebevakning i bland annat tekniska utbildningsnämnden. För att nämna ett par av de saker hon åstakommit, som chefredaktör lyckades hon ända vända en negativ trend i antalet engagerade inom redaktionen och som ordförande genomförde hon en utredning gällande kårstatus och sökte också den samma. Ulrika har arbetat hårt för att förbättra UTN:s organisation på alla nivåer och i alla grupper. Hennes sammanlagda bidrag till UTN och ständigt brinnande engagemang är väl värt en förtjänstmedalj.