Förtjänstmedalj Per Wahlund

Med ett ständigt brinnande engagemang och intresse för studenterna och studentlivet, så väl i som utanför föreläsningssalen, har denna person knutit ett starkt band till många av fakultetens studenter. Personen i fråga har även på olika sätt, och vid många tillfällen, visat sitt stöd för UTN som organisation. Detta gör honom till en inspirationskälla, inte bara dem som hänger sig åt siffror och beräkningar, utan för alla studenter på fakulteten.

Även när det blåser snålt och nederbörden är tung, kan man räkna med att mötas av en värmande blick och en regnrock av äldre snitt. Ty hans förråd av regnkläder är minst lika stort som hans hjärta.