Kemi

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Personerna med en kandidatexamen i kemi har en bred bas inom kemi och spetskompetens inom ett av kemins relevanta delområden. Det finns stora variationer inom utbildningen eftersom studenterna har möjlighet att välja många kurser själva, men alla har fått stor vana att arbeta i laboratorium och god insikt i kemins teoretiska delar. Examinanderna är förberedda för fortsatta studier, och både nationellt och internationellt arbete med kvalificerade uppgifter. Personerna med en kandidatexamen i kemi kan använda, jämföra och kritisera kemiska modeller och teorier för att förklara kemiska fenomen.
Inriktningar: 

Studenterna väljer i och med delområdet inriktning för det avslutande examensarbetet. Dessa delområden är

  • Analytisk kemi
  • Organisk kemi
  • Fysikalisk kemi
  • Biokemi
  • Oorganisk kemi
  • Teoretisk kemi 
Arbetslivsanknytning: 

Under första årets obligatoriska kemikurser ingår såväl gästföreläsningar som studiebesök.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Energi
Forskning/Utveckling
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Analytisk kemi beroende på inriktning
Biokemi beroende på inriktning
Biologi beroende på inriktning
Fysik beroende på inriktning
Fysikalisk kemi beroende på inriktning
Kemi
Kemi i fasta ämnen beroende på inriktning
Materialkemi beroende på inriktning
Molekylärbiologi beroende på inriktning
Oorganisk kemi beroende på inriktning
Organisk kemi beroende på inriktning
Problemlösning
Projektarbete beroende på inriktning
Teoretisk kemi beroende på inriktning
Ytors fysik och kemi
Branscher: 
life science
Hållbarhet
Myndigheter (kommun Landsting stat)
Akademi
startups
Befattningar: 
Kemist
processkemist
analytisk kemist
doktorand/forskare
Miljöansvarig

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.