Kemi

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i kemi har avsevärt fördjupade kunskaper inom kemi i jämförelse med de som finns på grundläggande nivå. Efter utbildningen kan personen även ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda områden som är relevanta för utbildningen. En person med en masterexamen i kemi har förmågan att systematiskt och kritiskt sammanställa kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa fakta, frågeställningar och situationer. Masterprogrammet i kemi fick högsta betyg i Högskoleverkets senaste nationella utvärdering, 2006. Programmet fick även excellensstämpel i Centre for Higher Education Developments senaste ranking, och hamnade bland de topp 100 universiteten i världen inom kemi i den ranking som utfördes av QS World University Rankings.
Inriktningar: 
  • Analytisk kemi: Studenten lär sig bestämma föroreningar och element i prover från medicin, industri och miljö.
  • Biokemi: Studenten förvärvar kunskaper inom cellulära processer med fokus på de kemiska aspekterna av struktur/funktionsamband i biomolekyler.
  • Fysikalisk kemi: Studenten får de kunskaper som krävs för att jobba med ett brett register av kemiska frågeställningar. Fysikalisk kemi handlar om de kemiska fenomen som finns på molekylär nivå.
  • Kemi för förnybar energi: Inriktningen ger kunskap om de kemiska material, principer och metoder som används för att tillverka och utveckla förnybara energikällor och energibärare.
  • Kemisk biologi: Studenten förvärvar kunskaper i biologiska fenomen med tillämpningar inom läkemedel, bioteknik och diagnostika.
  • Organisk kemi: Studenten blir väl bevandrad inom kolföreningar struktur, egenskaper och syntes. Studenten lär sig även hur molekylers reaktivitet används för design av nya ämnen, effektiva syntesstrategier och innovativa molekylära system med grundläggande betydelse inom medicin, biologi och kemi.
  • Teoretisk kemi: Studenten lär sig simulera och modellera kemiska processer och reaktioner inom ett brett område av kemin.
Arbetslivsanknytning: 

Undervisningen sker med hjälp av samma metoder och modeller som i näringslivet.

Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Energi
Forskning/Utveckling
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Analytisk kemi beroende på inriktning
Biokemi beroende på inriktning
Kemisk biologi beroende på inriktning
Biologisk mångfald
Cellbiologi om inriktning biokemi
Fysikalisk kemi beroende på inriktning
Informationssammanställning
Kemi
Kemi för förnybar energi beroende på inriktning
Läkemedelsutveckling om inriktning biokemi
Molekylärbiologi om inriktning biokemi
Muntlig och skriftlig presentation
Organisk kemi
Problembeskrivning
Problemlösning
Produktutveckling och konstruktion
Projektledning
Spektroskopi
Syntesmetoder om inriktning organisk kemi. Hur dessa tas fram och bedömning av dessa ur ekonomiska och miljömässiga synpunkter
Teoretisk kemi beroende på inriktning
Branscher: 
Akademi
bioteknik (om inriktning mot bioteknik)
Energi
färgindustri (om inriktning mot organisk kemi)
Hållbarhet
Infrastruktur
IT
kemi
kemiteknik
Kommuner och landsting
Läkemedel
life science
Myndigheter
Naturvård
Offentlig sektor
pappersindustri (om inriktning mot organisk kemi)
plastindustri (om inriktning mot organisk kemi)
processindustri
riskhantering.
Befattningar: 
Analyskemist (om inriktning mot organisk kemi)
applikationskemist (om inriktning mot organisk kemi)
doktorand
Forskare
informatör (journalistik
webpublicering)
Kemist
lärare
patentingenjör (om inriktning mot organisk kemi)
produktspecialist (om inriktning mot organisk kemi)
synteskemist (om inriktning mot organisk kemi).

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.