Kompetensguiden

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.

TekNat-studenten studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat-fakulteten) på Uppsala universitet. Något som karaktäriserar TekNat-studenten är engagemanget. Kåren erbjuder fakultetens studenter en rad möjligheter för personlig utveckling, t.ex. engagemang inom arbetsmarknadsfrågor, mottagningsverksamhet, den kända Forsränningen på sista april och mycket annat. TekNat-studenten är ödmjuk, engagerad och stolt över sina kunskaper.

Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Personer med en kandidatexamen i fysik har goda kunskaper inom matematik och fysik samt forskningsmetodik. Programmet förbereder för fortsatta studier och högkvalificerat arbete inom olika delar av näringslivet.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En masterexamen i fysik ger, beroende på inriktning, fördjupning inom områdena material, energifysik, kärn-partikelfysik, teoretisk fysik, fysikens didiaktik, astronomi, geofysik eller meteorologi. En person med en masterexamen i fysik har inblick vilka problemställningar som finns inom respektive område.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Den här utbildningen ger ett helhetsperspektiv på jorden och dess processer på ett sätt som är användbart i sammanhang där mänskliga aktiviteter kan komma att påverka miljön. Personer med en kandidatexamen i geovetenskap förstår hur berg, mark och grundvatten samverkar med, och påverkas av, omgivningen.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Personer med en masterexamen i geovetenskap kan finna, utvinna och hantera energi- och naturresurser på ett miljömässigt hållbart sätt samt, beroende på utbildningens inriktning, verka som expert inom infrastrukturprojekt som berör berg, mark och vatten.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med masterexamen i hållbar utveckling har en holistisk grund och kan analysera frågor kring hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Personen kan även värdera olika hållbarhetsdiskurser och dess antagande ur olika perspektiv.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Programmet har fokus på programmering och design av inbyggda system. En person med en masterexamen i inbyggda system har djupa kunskaper på avancerad nivå i design, konstruktion och analys av inbyggda datasystem.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Utbildningens mål är att masterstudenten ska förvärva kunskaper inom ekonomi, affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring, organisation, innovationsledning, projektledning och retorik.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Styrkan hos civilingenjörna i informationsteknologi är bredden och förmågan att sätta sig in i ny teknik. De har en grund anpassad för att arbeta med forskning och utveckling inom samtliga områden i informationsteknologin. Detta innebär att de kan arbeta inom både akademi och näringsliv.
Typ:
Högskoleingenjör
Längd:
3 år (180 hp)
Ingenjörer med en examen i kärnkraftteknik har goda kunskaper om kärnkraft ur ett systemperspektiv och specialistkunskaper inom ämnen som exempelvis reaktorteknik, kärnkraftssäkerhet, kärnbränsleteknik och elkraftteknik. Utbildningen, som är den enda i sitt slag, bygger på ett nära samarbete med företag inom svensk kärnkraftindustri.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Personerna med en kandidatexamen i kemi har en bred bas inom kemi och spetskompetens inom ett av kemins relevanta delområden. Det finns stora variationer inom utbildningen eftersom studenterna har möjlighet att välja många kurser själva, men alla har fått stor vana att arbeta i laboratorium och god insikt i kemins teoretiska delar.

Sidor