Kontakt

Ledningsgruppen

UTN:s ledningsgrupp är heltidsarvoderade studenter som jobbar med det dagliga arbetet på kåren. De sitter på kontoret på Uthgårds övervåning.

Andreas Gustavsson
E-post:
ordf [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 21
Max Mesch
E-post:
ekonomi [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 22
Mathias Bjerkliden
E-post:
sk [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 27
Maja Markiewicz
E-post:
utb-t [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 26
Cecilia Bergström
E-post:
utb-n [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 26
Lisa Segerdorff
E-post:
soc [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 26
Hannes Thorell
E-post:
arb [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 26
Johan Juuso
E-post:
klubbmastare [at] utn.se
Telefon:
070 - 495 99 28
Joakim Kvarnström
E-post:
cafe [at] utn.se
Telefon:
070 308 95 24
Victor Wikström
E-post:
info [at] utn.se
Telefon:
Ur funktion
Ebba Hansson
E-post:
projektledare [at] utnarm.utn.se
Telefon:
070-308 95 25

Styrelsen

Styrelsen är ansvariga för att leda organisationen efter direktiv från UTN:s fullmäktige. De består utöver ordförande och vice ordförande av styrelseledamöter som sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier.

Andreas Gustavsson
E-post:
ordf [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 21
Max Mesch
E-post:
ekonomi [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 22
Cajsa Roos
E-post:
cajsa.roos [at] utn.se
Linda Lundmark
E-post:
linda.lundmark [at] utn.se
Lovisa Svensson
E-post:
lovisa.svensson [at] utn.se
Sarah Kunz
E-post:
sarah.kunz [at] utn.se
Elin Olby
E-post:
elin.olby [at] utn.se

Student- och doktorandombudsman

Philippa Björk
E-post:
studentombud [at] us.uu.se
Telefon:
018 - 480 31 32

Internrevisorer

Caroline Lundström
E-post:
revisor [at] utn.se
Louise Hagström
E-post:
revisor [at] utn.se

Forsränningen

UTN:s forsränningskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s forsfestival samt forsränning.

Emil Arvidsson
E-post:
forskarl [at] forsranningen.utn.se

Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ där studenterna på TekNat-fakulteten gemensamt beslutar om UTN:s verksamhet och framtid.

Ebba Fogelström
E-post:
talman [at] utn.se
Telefon:
070 270 60 58
Malin Forsberg
E-post:
vtalman [at] utn.se
Linda Lindström
E-post:
fum-sek [at] utn.se
Mathias Gårdesjö
E-post:
fum-vsek [at] utn.se

Klubbverket

UTN:s klubbverk är ansvariga för UTN:s Torsdagpubar samt uthyrning och övrig festverksamhet på Uthgård.

Johan Juuso
E-post:
klubbmastare [at] utn.se
Telefon:
070 - 495 99 28

Polhacks

UTN:s Polhackskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s spelevent Polhacks.

Måns Bengtson
E-post:
boss [at] polhacks.utn.se

Rebusrallyt

UTN:s rallykommitté är ansvarig för planerandet och utförandet av UTN:s rebusrally.

Emy Guttenkunst
E-post:
rallychef [at] rally.utn.se

Systemadministratör

Systemadministratören är ansvarig för UTN:s servrar och övriga digitala infrastruktur. Om ärendet gäller informationsspridning och innehåll, kontakta UTN:s Informationsansvarige.

Daniel Fehrm
E-post:
admin [at] utn.se

Utnarm

UTN:s Utnarmkommitté anordnar UTN:s karriärsmässa Utnarm samt andra aktiviteter i samband med denna.

Ebba Hansson
E-post:
projektledare [at] utnarm.utn.se
Telefon:
070-308 95 25

Valberedningen

Valberedningen granskar ansökningar, har intervjuer och föreslår kandidater för de poster inom UTN som väljs av styrelsen eller kårens fullmäktige.

Paul Lindroos
E-post:
val [at] utn.se