Rebusrallyts projektledare

Namn: 
Emy Guttenkunst
Beskrivning: 
Projektledare för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Rebusrally.