Informationsansvarig

Namn: 
Victor Wikström
Telefon: 
Ur funktion
Beskrivning: 
Informationsansvariges främsta uppgift är att förmedla en samlad bild av vad UTN är och gör till studenterna på fakulteten samt till externa parter. Utöver det är Informationsansvarig samordnare och administratör för UTN:s hemsidor och epostsystem.